Tương lai của các giao thức AMM

Tương lai của các giao thức AMM

Tương lai của các giao thức AMM (Automated Market Maker – Giao thức Tạo lập Thị trường tự động) như Uniswap, SushiSwap là một chủ đề rất đáng được chú ý cho những nhà đầu tư muốn tìm kiếm dự án kì lân mới của mình trong DeFi. Cùng tìm hiểu với VinaCrypted nhé.

Khai thác thanh khoản (Liquidity mining) đã được chứng minh là một kế hoạch khuyến khích hiệu quả cho các giao thức khởi động và gần đây chúng ta đã chứng kiến một trong những sự kiện khai thác thanh khoản sôi động nhất trong lịch sử ngắn ngủi của DeFi. Cụ thể, Uniswap đã tung ra token quản trị của riêng mình, sau khi một số lần fork đạt được thành công (ví dụ như Sushiswap). Mỗi địa chỉ từng được gọi hợp đồng Uniswap v1 hoặc v2 sẽ nhận được 400 UNI token, bao gồm hơn 12.000 địa chỉ đã gửi giao dịch không thành công! Hơn nữa, khai thác thanh khoản đã được kéo dài cho đến ngày 17 tháng 11, phân bổ UNI token cho bốn nhóm: USDC / ETH, ETH / USDT, DAI / ETH & WBTC / ETH. Phản ứng của cộng đồng quá lớn, khiến TVL vượt mốc 3 tỷ đô la !

Hình ảnh cho bài đăng
Uniswap v2, TVL lịch sử

Sự cường điệu xung quanh việc khai thác UNI kết hợp với vai trò được coi là một trong những trụ cột của hệ sinh thái DeFi của Uniswap đã cùng nhau thu hút hàng tỷ đô la vốn. Có rất nhiều chiều sâu đã giúp Uniswap đưa ra mức giá cạnh tranh nhất cho các giao dịch lớn! Ví dụ: nếu bạn định bán 1000 ETH, Uniswap sẽ nằm trong số các sàn giao dịch cung cấp các điều khoản định giá tốt nhất .

Mặt khác, các giải pháp tạo lập thị trường tự động (AMM) mới đang đẩy ranh giới ra xa hơn. Đặc biệt, thanh khoản cho cặp ETH / USDC trên Uniswap vượt quá 560 triệu đô la, nhưng DODO có khoảng 8,6 triệu đô la cho cùng một cặp giao dịch, có thể cung cấp mức giá gần như cạnh tranh như Uniswap. Tương tự như vậy, nếu bạn giao dịch 1000 ETH lấy USDT, Cofix sẽ đưa ra các điều khoản tương tự mặc dù có tính thanh khoản nhỏ hơn nhiều lần so với Uniswap.

So sánh tương lai các AMM
So sánh các điều khoản giao dịch để thực hiện giao dịch 1000ETH, ngày 16 tháng 11; Nguồn: https://debank.com/swap?amount=1000&to=0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
Hình ảnh cho bài đăng
So sánh các điều khoản giao dịch để thực hiện giao dịch 1000ETH, ngày 16 tháng 11; Nguồn: https://debank.com/swap?amount=1000&to=0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7

Các ví dụ trên minh họa hiệu quả sử dụng vốn của các mô hình AMM mới cao hơn so với Uniswap v2 . Để Uniswap v2 duy trì tính cạnh tranh, nó sẽ phải duy trì vốn cao hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh . Tuy nhiên, liệu Uniswap v2 có thể làm như vậy khi quá trình khai thác thanh khoản dừng lại, cho dù vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 hay bất kỳ ngày nào trong tương lai mà cộng đồng có thể quyết định?

Tương lai của AMM Uniswap V2 có bị Cofix và DODO đe dọa?
IOSG Ventures: Tổng quan – Uniswap v2, COFIX, DODO

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét khía cạnh chính của các nhà cung cấp thanh khoản (LP) với các giao thức AMM, đặc biệt là sau khai thác thanh khoản, tức là các khoản lỗ tiềm ẩn khi là LP. Hầu hết Uniswap v2 TVL (~ 2.3B) tập trung trong bốn nhóm được thiết kế để canh tác năng suất và các nhóm này cũng chiếm khối lượng lớn nhất trên nền tảng. Hiện tại, các LP Uniswap ít quan tâm đến các khoản lỗ hơn vì chúng được đền bù bằng token có giá trị và phí giao dịch không đáng kể. Tuy nhiên, một khi quá trình khai thác dừng lại, những tổn thất tiềm ẩn để trở thành LP sẽ trở thành mối quan tâm lớn hơn.

Một khuôn khổ để xác định tổn thất vô thường (Impermanent Loss) cho AMM LP

Chi tiết hơn, việc khám phá giá thường xảy ra trên các thị trường bên ngoài và Uniswap dựa vào chênh lệch giá để hội tụ giá AMM với giá thị trường. Tuy nhiên, lợi nhuận chênh lệch giá đi theo chi phí của LP và trừ khi giá bên ngoài của cặp tài sản cụ thể trở lại cùng tỷ lệ như khi LP vào nhóm, anh ta sẽ không phục hồi từ khoản lỗ này.

ví dụ 1

Giả sử cặp XYT / USDC với số dư ban đầu 10XYT và 1000USDC (giá 1XYT = 100USDC). Song song đó, giả sử nhà đầu tư cá nhân giữ 10XYT và 1000USDC trong ví của mình.

Điều gì xảy ra nếu giá thị trường XYT tăng lên 110USDC?

Nhóm này sẽ cung cấp một cơ hội chênh lệch giá, vì các nhà giao dịch có thể lấy XYT được định giá thấp từ nhóm cho đến khi giá hội tụ với giá thị trường. Cụ thể, các nhà giao dịch sẽ lấy khoảng 0,47 XYT từ nhóm, đưa giá lên 110USDC cho mỗi token XYT. Lưu ý rằng số tiền cần thiết để di chuyển giá đến một mức cụ thể được xác định bởi công thức (đường cong) được sử dụng bởi nhóm. Số dư mới trong nhóm sẽ xấp xỉ 1048,81 USDC và 9,53 XYT và xem xét mức giá mới XYT = 110 USDC, giá trị của nhóm sẽ vào khoảng $ 2,097. Mặt khác, nhà đầu tư cá nhân nắm giữ 10XYT và 1000USDC trong ví của mình, sẽ có giá trị danh mục đầu tư bằng 2.100 đô la, nghĩa là lỗ vô thường khoảng 3 đô la.

Hình ảnh cho bài đăng
XYT / USDC – Nhóm giả thuyết

Tóm tắt tổn thất vĩnh viễn

– Định nghĩa: Sự khác biệt giữa việc nắm giữ token một cách thụ động và cung cấp tính thanh khoản cho nhóm

– Nguyên nhân: Chuyên đăng kinh doanh điều chỉnh giá nhóm

DODO và COFIX đại diện cho một loại AMM mới không dựa vào chênh lệch giá điều chỉnh tỷ lệ tài sản trong nhóm, mà thay vào đó, trực tiếp lấy giá từ oracles. Để nhất quán, chúng ta hãy quan sát điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đặt ví dụ trên trong ngữ cảnh của DODO / COFIX.

Ví dụ 2

Giả sử cặp XYT / USDC với số dư ban đầu 10XYT và 1000USDC (giá 1XYT = 100USDC). Song song đó, giả sử nhà đầu tư cá nhân giữ 10XYT và 1000USDC trong ví của mình.

Điều gì xảy ra nếu giá thị trường XYT tăng lên 110USDC?

Nhóm sẽ không cung cấp cơ hội chênh lệch giá vì các oracles sẽ điều chỉnh giá và chỉ đơn giản là số dư LP sẽ không thay đổi chỉ vì có sự thay đổi giá bên ngoài . Chủ sở hữu token sẽ không quan tâm giữa việc cung cấp thanh khoản cho nhóm và giữ token trong ví của mình (bỏ qua phí giao dịch).

Do đó, các mô hình AMM mới không dễ bị Mất vĩnh viễn. Nhưng, …

Đặc điểm tổn hao cho các mô hình AMM mới – Ví dụ COFIX

Ví dụ 3

Để minh họa, hãy giả sử một ví dụ khác trong đó token XYT giả định có giá trị 100USDC. Vì COFIX không dựa vào tỷ lệ token trong nhóm để xác định giá, nên giả sử thêm rằng số dư mã thông báo bằng 10XYT và 500USDC và nhóm được định giá là 1500 đô la.

Nếu Alice gửi thêm 5XYT, giá trị nhóm sẽ tăng lên $ 2000 và cô ấy sẽ nhận được quyền sở hữu 25% của nhóm . Vì Alice là chủ sở hữu nhóm, cô ấy cần phải chấp nhận các rủi ro liên quan đến cả token trong nhóm cũng như tính đặc thù của cơ chế COFIX .

Một lần nữa, giả sử giá token XYT tăng lên 110USDC , giá trị nhóm sẽ trở thành:

15XYT * 110USDC + 500USDC = 2150 đô la

Alice, nợ 25% tổng tài sản, giờ sẽ kiểm soát:

0,25 * 2150 đô la = 537,5 đô la

Tuy nhiên, nếu cô ấy tiếp xúc với một token duy nhất, cô ấy sẽ có thể thoát khỏi nhóm với 550 đô la. Mặt khác, nếu giá token XYT giảm, cô ấy sẽ có một số biện pháp bảo vệ nhất định vì cô ấy tiếp xúc với nhóm hỗn hợp giữa XYT và USDC thay vì chỉ với token XYT.

Ví dụ 4

Hơn nữa, một điểm đặc biệt của cơ chế COFIX là không có đường cong liên kết và các giao dịch lớn hơn không bị phạt. Do đó, một kịch bản cực đoan có thể xảy ra trong trường hợp các thương nhân rút hết nguồn cung XYT trước khi giá tăng . Giả sử một lần nữa giá ban đầu XYT = 100 USDC và một nhà giao dịch cụ thể là Bob muốn tiếp xúc với token XYT. Bob có thể mua tất cả các token XYT với giá 1500 đô la, để lại quỹ với 0XYT và 2000USDC. Sau đó, nếu giá XYT tăng lên 110USDC, Alice sẽ không có mức tăng này.

Tóm tắt rủi ro COFIX

– COFIX không giải quyết được đặc tính mất mát vô thường cho Uniswap

– Tuy nhiên, rủi ro với việc cung cấp thanh khoản trên CoFix đến từ việc tiếp xúc với nhóm thay vì mộttoken duy nhất

– Tương tự, các nhóm có thể bị cạn kiệt hoàn toàn từ phía trên của một trong các token vì COFIX không phân biệt đối xử với các giao dịch lớn (tức là không có đường cong liên kết)

Đặc điểm tổn hao cho các mô hình tương lai AMM – Ví dụ về DODO

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là số lượng token tại bất kỳ thời điểm nào có thể khác với số lượng token ban đầu được gửi vào nhóm, do khối lượng và tần suất hoạt động giao dịch.

Để cân bằng lại nhóm, cơ chế của DODO khuyến khích các nhà giao dịch bán các token chưa được cung cấp cho nhóm bằng cách tăng giá cao hơn giá thị trường .

Như được minh họa trong ví dụ về nhóm WBTC / USDC, cơ chế này hoạt động khá tốt trong việc bảo toàn tiền gốc cho các nhà cung cấp thanh khoản ở cả hai phía của nhóm và cho phép các LP của WBTC hoặc USDC kiếm được lợi nhuận từ thị trường một cách thụ động .

Hình ảnh cho bài đăng
Nhóm WBTC / USDC, quyền sở hữu LP; Nguồn: https://dodo-pool-tracker.vercel.app/

Tuy nhiên, nhìn vào nhóm YFI / USDC cho thấy rằng không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Về lý thuyết, nếu một bên của nhóm dưới 1, thì bên kia phải trên 1. Tuy nhiên, chúng tôi quan sát thấy rằng cả hai bên của nhóm YFI / USDC đều dưới 1 đáng kể, cho thấy rằng các nhà cung cấp thanh khoản trong cả hai nhóm đã bị lỗ .

Hình ảnh cho bài đăng
YFI / USDC pool, sở hữu LP; Nguồn: https://dodo-pool-tracker.vercel.app/

Những tổn thất này chủ yếu do các DODO không có khả năng cân bằng lại kịp thời phần chưa được cung cấp của nhóm. Để cơ chế của DODO hoạt động như mong đợi, phản ứng nhanh chóng với các ưu đãi do DODO cung cấp (tức là cân bằng lại nhanh) là rất quan trọng , đặc biệt là đối với các token có biến động giá cao. Nó là như vậy, bởi vì thời gian token mất cân bằng càng lâu thì càng có nhiều cơ hội thay đổi đáng kể giá thị trường. Sự thay đổi giá thị trường trong những giai đoạn này có thể làm hỏng giá trị LP, như minh họa bên dưới.

Ví dụ 5

Một lần nữa, giả sử rằng có 10 XYT và 500 USDC trong các nhóm, với 1 XYT có giá trị 100 USDC. Nếu số dư hiện tại của token XYT giảm xuống còn 9 XYT, DODO sẽ nhằm mục đích cân bằng lại nguồn cung XYT thành 10. Điều này làm như vậy bằng cách tăng giá XYT cao hơn giá thị trường để khuyến khích các nhà giao dịch bán lại mã XYT cho nhóm.

Tuy nhiên, nếu XYT tăng giá lên 110 đô la trước khi quá trình cân bằng lại diễn ra, việc đưa XYT về mức cung cấp ban đầu là 10 sẽ không thể thực hiện được nếu không trích xuất giá trị từ USDC LP.

1. số dư ban đầu : 10 XYT & 500 USDC

2. số dư sau giao dịch đầu tiên : 9 XYT & 600 USDC

Giá XYT tăng lên 110 đô la trước khi nhóm được cân bằng lại

Tại thời điểm này, DODO không có đủ tài nguyên để cân bằng lại XYT phía của nhóm, do đó, chỉ có thể nâng tổng số XYT lên 10 bằng cách hy sinh phía USDC của nhóm.

3. Nhà giao dịch giả định đưa 1 XYT vào nhóm sẽ dẫn đến số dư mới là : 10 XYT & ~ 488 USDC; trong trường hợp này, LP USDC trên tổng thể sẽ mất ~ 12 USDC (tính toán đơn giản)

Tuy nhiên, điều thường xảy ra là việc tái cân bằng diễn ra trước khi giá tăng. Điều đó sẽ đưa cả hai bên của nhóm gần đến số dư ban đầu là 10 XYT và 500 USDC. Mặt khác, việc giảm giá XYT trước khi cân bằng lại sẽ tạo ra lợi nhuận cho các LP trong trường hợp trên, vì DODO sẽ có thể thu hồi phần XYT của nhóm trong khi chi tiêu ít hơn 100 USDC, dẫn đến số dư là 10 XYT và> 500 USDC.

Khi một token nhất định không được cung cấp đầy đủ trong nhóm, vị trí của DODO về cơ bản là một vị trí ngắn trong token đó , vì nó phải chịu lỗ khi tăng giá và kiếm được lợi nhuận khi giảm giá.

Ví dụ 6

Ngoài ra, XYT LP có thể bị lỗ trong trường hợp sau :

1. số dư ban đầu : 10 XYT & 500 USDC

2. số dư sau lần giao dịch đầu tiên : 11 XYT & 400 USDC

Như đã đề cập ở trên, việc có một phía USDC không được cung cấp đầy đủ cũng tương tự như việc có một vị thế bán trong USDC. Do đó, giá XYT giảm xuống 90 USDC có nghĩa là USDC tương đối mạnh hơn và đồng thời lỗ cho nhóm. Tại XYT = $ 90, DODO không có đủ tài nguyên để cân bằng lại USDC bên của nhóm, do đó, chỉ có thể nâng tổng số USDC lên 500 bằng cách hy sinh bên XYT của nhóm.

3. Nhà giao dịch giả định đưa 100USDC vào nhóm sẽ dẫn đến số dư mới : ~ 9,86XYT và 500USDC và khoản lỗ cho LP sẽ là ~ 0,14XYT (tính toán đơn giản)

Một lần nữa, việc tăng giá XYT trước khi tái cân bằng sẽ tạo ra lợi nhuận cho các LP trong trường hợp trên, vì nó sẽ cho thấy sự suy yếu tương đối của USDC.

Như được minh họa trong các ví dụ trên, việc tái cân bằng hiệu quả là rất quan trọng để bảo vệ giá trị LP và giảm thiểu rủi ro , nếu không, DODO vốn dĩ có vị thế ngắn ở một phía của nhóm và dựa trên biến động thị trường có thể tạo ra lãi / lỗ. Ngược lại, khi tổng giá trị cân bằng, DODO là thị trường trung lập .

Quay trở lại với nhóm YFI / USDC, lý do đằng sau khoản lỗ là không có khả năng duy trì vị thế trung lập của thị trường và do đó phải tiếp xúc quá nhiều với sự biến động lớn của token YFI .

Một lý do tiềm ẩn khác dẫn đến việc thua lỗ trong cặp YFI / USDC là lỗ hổng đối với việc chạy trước oracle . Cụ thể, vì DODO dựa trên nguồn cấp dữ liệu giá ChainLink, một nhà giao dịch có thể quan sát thấy giá oracle cho token cụ thể sẽ tăng lên trong khối tiếp theo và rút số lượng đáng kể token khỏi nhóm, chỉ để bán nó ngay sau khi cập nhật. Hành động này sẽ dẫn đến lợi nhuận chênh lệch giá cho nhà giao dịch và thua lỗ cho các LP DODO .

Ví dụ 7

1. số dư ban đầu: 10XYT & 500USDC

Nguồn cấp dữ liệu giá XYT sắp tăng lên $ 110 trong khối tiếp theo

2. nhà giao dịch điều hành oracle trước, lấy 1XYT (để đơn giản hơn) từ nhóm

3. số dư mới: 9XYT & 600USDC

Giá được cập nhật chính thức

Tại thời điểm này, DODO không có đủ tài nguyên để cân bằng lại XYT phía của nhóm, do đó, chỉ có thể nâng tổng số XYT lên 10 bằng cách hy sinh phía USDC của nhóm.

4. nhà giao dịch thoát khỏi vị trí sau khi cập nhật khóa lợi nhuận ~ $ 12, số dư mới: 10XYT & ~ 488USDC

USDC LP sẽ mất ~ 12USDC

Mặc dù, kết quả cuối cùng trong ví dụ 5 và ví dụ 7 là giống nhau, kết quả cuối cùng nguy hiểm hơn nhiều đối với LP . Nhà giao dịch trong ví dụ 5 có thể sẽ được phân loại là dòng giao dịch ngẫu nhiên , không có khả năng dự đoán hướng thị trường. Do đó, việc trở thành một bên đối tác với thương nhân như vậy là có thể chấp nhận được. Ngược lại, nhà giao dịch trong ví dụ 7 là nhà giao dịch nhiều thông tin (chênh lệch giá) , người chắc chắn sẽ tạo ra thua lỗ cho LP. Có cả hai bên của nhóm YFI / USDC dưới 1 đáng kể, có thể cho thấy lý do là do thông tin thay vì giao dịch ngẫu nhiên .

Mặc dù, DODO cung cấp khả năng hiển thị token đơn lẻ, các LP phải lưu ý đến đặc điểm của token chung khác . Ví dụ: về lý thuyết vì có một token duy nhất, nếu bạn là USDC LP, bạn sẽ không quan tâm đến việc token khác trong nhóm là WBTC hay YFI. Tuy nhiên, trong thực tế, sự khác biệt là rất lớn. Token khác trong nhóm càng dễ bay hơi thì bạn càng có nhiều rủi ro.

Tóm tắt rủi ro DODO

– DODO giải quyết đặc điểm tổn thất vĩnh viễn cho Uniswap và nó không dễ bị tổn thất bởi COFIX giống như tổn thất vì nó cung cấp khả năng hiển thị token duy nhất

– Tuy nhiên, bất cứ khi nào DODO không tái cân bằng nguồn cung cấp token một cách hiệu quả, các LP sẽ tiếp xúc gián tiếp với phía bên kia của nhóm. Trong những tình huống như vậy DODO LP có thể kiếm được lợi nhuận / bị lỗ dựa trên biến động giá thị trường

– Cuối cùng, DODO LP chắc chắn sẽ thua lỗ bất cứ khi nào chênh lệch giá chạy trước thành công nguồn cấp dữ liệu giá

Các khoản lỗ ở trên đối với LP COFIX và DODO về bản chất là vô thường, vì chúng có thể biến mất hoặc thậm chí không nhất thiết tồn tại nếu chuyển động giá có lợi cho các nhà tạo lập thị trường . Tuy nhiên, chúng tôi không thể phân loại chúng là Tổn thất vĩnh viễn theo định nghĩa đã thảo luận trước đó, thay vào đó chúng tôi có thể định nghĩa chúng như một rủi ro thị trường tạo ra cụ thể cho từng giao thức này .

Dưới đây, chúng tôi tóm tắt đặc điểm rủi ro cho từng nền tảng được thảo luận ở trên.

Hình ảnh cho bài đăng

Phòng ngừa rủi ro – một phần quan trọng để phát triển bền vững các giao thức AMM

Về bảo hiểm rủi ro, sự phát triển trong thị trường quyền chọn phi tập trung có thể cung cấp các công cụ cần thiết cho các nhà cung cấp thanh khoản AMM để phòng ngừa rủi ro của họ . Ví dụ: có thể tự động bù đắp vị trí thông qua phái sinh token cụ thể hoặc phái sinh của một tài sản có tương quan cao. Chi tiết hơn, trong Ví dụ 5, sau giao dịch đầu tiên (trước khi giá nhảy vọt), các LP DODO có thể tự động chọn một quyền chọn mua trên token XYT để bù đắp mức chênh lệch. Tương tự, các LP COFIX có thể muốn mua một quyền chọn mua trên token XYT trong Ví dụ 4 để tiếp xúc với mặt trái của token. Mặt khác, bảo hiểm rủi ro có thể tốn kém và do đó bảo hiểm rủi ro quá thường xuyên có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận.

Các yếu tố cần xem xét ở đây sẽ bao gồm khẩu vị rủi ro, quy mô của các giao dịch gần đây nhất, đặc điểm của đối tác và tài sản cơ bản . Rõ ràng, trong kịch bản DODO, càng cạn kiệt token từ nhóm càng lớn thì nhu cầu bảo vệ chống lại token tăng. Tương tự, cho dù luồng giao dịch là ngẫu nhiên hay cung cấp thông tin cũng ảnh hưởng đến nhu cầu bảo hiểm rủi ro. Tại thời điểm này, AMM không thể phân loại luồng giao dịch, nhưng trong tương lai, việc kết hợp máy học để phân tích luồng lệnh lịch sử từ các địa chỉ cụ thể có thể cho phép AMM thu được thông tin này. Cuối cùng, nếu tài sản cơ bản tương đối ổn định thì sẽ ít rủi ro hơn và cần có vị thế định hướng bù đắp.

** Cofix là người đầu tiên cung cấp các tùy chọn bảo hiểm rủi ro cho LP của nó, có thêm chi tiết tại https://github.com/Computable-Finance/CoFiX-hedger

Phần kết luận – Tương lai của AMM

Tuy nhiên, trong bất kỳ giải pháp AMM nào trong số này, và chúng tôi tin rằng trong bất kỳ hoạt động tạo lập thị trường nào, tương lai AMM vẫn sẽ có những tổn thất tiềm ẩn. Các LP sẽ phải lưu tâm đến chúng, phân tích và phòng ngừa rủi ro theo hồ sơ rủi ro của riêng họ.

Trong một không gian có nhịp độ nhanh như vậy, đôi khi sự đổi mới đi đầu. Khi các khuyến khích khai thác thanh khoản đang hoàn thành sứ mệnh ban đầu của chúng là khởi động các giao thức và thu hút những người chấp nhận sớm, trò chơi thực sự bắt đầu. Chúng tôi cần các khuôn khổ và công cụ chuyên nghiệp hơn để phân tích và bảo hiểm rủi ro cho các giao thức AMM để thúc đẩy việc áp dụng bền vững hơn.

Hình ảnh cho bài đăng

(TUYÊN BỐ TỪ CHỐI: DODO là một trong những Công ty Danh mục đầu tư IOSG.)

🦄 Giới thiệu về IOSG

Nếu bạn muốn IOSG Ventures xem xét dự án của mình, vui lòng gửi tóm tắt về dự án của bạn cùng với tài liệu quảng cáo chiêu hàng và / hoặc sách trắng tới [email protected]

Theo dõi chúng tôi trên Twitter .

Bài viết được lược dịch từ bài Medium từ IOSG VC.

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.