NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI COINBASE ĐẠT 200 TRIỆU ĐÔ LA GIAO DỊCH ĐƯỢC XỬ LÍ KỂ TỪ KHI RA MẮT.

NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI COINBASE ĐẠT 200 TRIỆU ĐÔ LA GIAO DỊCH ĐƯỢC XỬ LÍ KỂ TỪ KHI RA MẮT.

Tin Tức Sàn Giao Dịch
28/03/2020 by Justin
71
Nền tảng thương mại của Coinbase, tạo điều kiện thanh toán bán lẻ cho các thương nhân, đã vượt qua một cột mốc đáng chú ý, theo CoinDesk: 200 triệu đô la trong tổng số giao dịch trong khoảng thời gian hai năm. Coinbase đã nói với CoinDesk vào thứ Năm rằng họ đã thấy
NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI COINBASE ĐẠT 200 TRIỆU ĐÔ LA GIAO DỊCH ĐƯỢC XỬ LÍ KỂ TỪ KHI RA MẮT.

Nền tảng thương mại của Coinbase, tạo điều kiện thanh toán bán lẻ cho các thương nhân, đã vượt qua một cột mốc đáng chú ý, theo CoinDesk: 200 triệu đô la trong tổng số giao dịch trong khoảng thời gian hai năm.

Coinbase đã nói với CoinDesk vào thứ Năm rằng họ đã thấy rằng khối lượng thanh toán trong thời gian kể từ khi nền tảng Thương mại ra mắt vào tháng 2 năm 2018. Điều đó thể hiện một cú hích đáng chú ý kể từ lần cập nhật trước, khi Coinbase nói rằng họ đã thấy khối lượng 50 triệu đô la kể từ khi ra mắt.

Nền tảng Thương mại cung cấp các khoản thanh toán bằng tiền điện tử như bitcoin cũng như các stable coin như Dai và USDC.

Theo TheBlockcrypto

Add a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.