CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI THỰC SỰ ĐANG NẮM GIỮ ÍT NHẤT 1 BITCOIN?

CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI THỰC SỰ ĐANG NẮM GIỮ ÍT NHẤT 1 BITCOIN?

Tin Tức Coin
14/02/2020 by Justin
66
Giá trị của Bitcoin đã đứng vững trên 10.000 đô la trong tuần này. Đây là giá trị không tồi cho một đồng coin, vì vậy bạn có thể tự hỏi có bao nhiêu người đang nắm giữ ít nhất 1 BTC. CHỈ CÓ 2% ĐỊA CHỈ GIỮ 1 BITCOIN HOẶC HƠN Chúng tôi sẽ
CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI THỰC SỰ ĐANG NẮM GIỮ ÍT NHẤT 1 BITCOIN?

Giá trị của Bitcoin đã đứng vững trên 10.000 đô la trong tuần này. Đây là giá trị không tồi cho một đồng coin, vì vậy bạn có thể tự hỏi có bao nhiêu người đang nắm giữ ít nhất 1 BTC.

CHỈ CÓ 2% ĐỊA CHỈ GIỮ 1 BITCOIN HOẶC HƠN

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách kiểm tra số lượng  Bitcoin được phân phối theo địa chỉ như được trình bày bởi BitInfoCharts.

Như bạn có thể thấy, có 633.008 địa chỉ có ít nhất 1 BTC (tổng cộng 1,68 triệu coin), chiếm 2,18% tổng số địa chỉ ngoài đó. Tuy nhiên, một địa chỉ không nhất thiết phải bằng một người, vì vậy chúng tôi sẽ phải đào sâu hơn để có được phạm vi thực tế.

Chúng ta đã có kịch bản đầu tiên, trong đó một người có một ví duy nhất không dưới một Bitcoin. Đó là trường hợp kịch bản tốt nhất đối với chúng ta – một kịch bản thuận tiện nhất để đếm.

Nhưng tình huống trở nên phức tạp hơn trong kịch bản thứ hai, trong đó một người có thể sở hữu tổng số lớn hơn 1 Bitcoin nhưng ở một số địa chỉ khác nhau. Ví dụ: một người có thể giữ 0,8 BTC trong một ví và 0,2 trong một ví khác hoặc giữ 0,1 BTC mỗi ví trong 10 ví khác nhau. Trong những trường hợp này, các địa chỉ sẽ có ít hơn một BTC, vì vậy chúng sẽ được hiển thị trong các hàng khác của bảng phân phối – những địa chỉ mà ban đầu chúng tôi bỏ qua. Việc đếm những người nắm giữ ít nhất 1BTC trong kịch bản thứ hai sẽ khó khăn hơn nhiều, vì họ sở hữu bất kỳ trong tổng số 98% địa chỉ chứa ít hơn 1 BTC.

Ngoài ra còn có một kịch bản thứ ba. Ví dụ: bạn sẽ mong đợi rằng chúng ta nên đếm một ví giữ 10 BTC. Tuy nhiên, nó có thể thuộc về một công ty hoặc hiệp hội nơi mỗi thành viên đủ điều kiện nhận ít hơn 1 Bitcoin từ ví đó, vì vậy anh ấy / cô ấy không nên nằm trong danh sách của chúng ta.

Dù sao đi nữa, dựa trên bảng phân phối này, chúng ta có thể chắc chắn rằng từ 500.000 đến 1 triệu người có ít nhất 1 BTC.

CÒN VỀ VIỆC ĐÁNH MẤT CÁC ĐỒNG BTC?

Phải – chúng ta không nên bỏ qua khía cạnh này. Nếu tôi giữ 1 BTC và một điều xảy ra đó là tôi mất các khóa riêng tư, liệu tôi có còn sở hữu đồng tiền này không? Không hẳn vậy. Nếu chúng ta xem xét các quỹ tiền điện tử bị mất, chúng ta nên xóa 20% số liệu ước tính của chúng ta. Chainalysis cho biết vào năm 2017 rằng khoảng 23% Bitcoin lưu hành tại thời điểm đó đã bị đánh mất vĩnh viễn.

Do đó, tổng số cá nhân có thể nắm giữ ít nhất 1 Bitcoin dao động trong khoảng từ 400.000 đến 800.000.

Nếu tất cả những người nắm giữ hơn 1 BTC  sống chung trong một cộng đồng, họ sẽ tạo thành một thành phố có dân số có thể so sánh với Sevilla, Tây Ban Nha (688.711) Palermo, Ý (676.118) Stuttgart, Đức (634.830) Glasgow, Scotland (626,41 ) hoặc Las Vegas, Hoa Kỳ (583,756).

Theo Bitcoinist

Add a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.