NGA ĐỀ XUẤT HỢP PHÁP HOÁ TIỀN MÃ HOÁ THÔNG QUA CÁC KHUNG PHÁP LÝ THỬ NGHIỆM.

NGA ĐỀ XUẤT HỢP PHÁP HOÁ TIỀN MÃ HOÁ THÔNG QUA CÁC KHUNG PHÁP LÝ THỬ NGHIỆM.

Tin Tức Blockchain
25/03/2020 by Justin
35
Theo cơ quan truyền thông quốc gia Nga Izvestia, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã đề xuất một dự luật về “ các khung pháp lí thử nghiệm “ nhằm tìm kiếm sự hợp pháp hóa của blockchain và tiền điện tử. NHỮNG DỰ ÁN THAM GIA SẼ ĐƯỢC MIỄN TRỪ YÊU
NGA ĐỀ XUẤT HỢP PHÁP HOÁ TIỀN MÃ HOÁ THÔNG QUA CÁC KHUNG PHÁP LÝ THỬ NGHIỆM.

Theo cơ quan truyền thông quốc gia Nga Izvestia, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã đề xuất một dự luật về “ các khung pháp lí thử nghiệm “ nhằm tìm kiếm sự hợp pháp hóa của blockchain và tiền điện tử.

NHỮNG DỰ ÁN THAM GIA SẼ ĐƯỢC MIỄN TRỪ YÊU CẦU TỪ MỘT SỐ QUY ĐỊNH.

Dự luật về “ các khung pháp lý thử nghiệm “ đã được đệ trình vào tuần trước tới Duma Quốc gia (Quốc Hội Nga). Tài liệu này thảo luận về tám ngành công nghiệp có thể được hưởng lợi từ việc bãi bỏ quy định khi giới thiệu các công nghệ kỹ thuật số mới. Danh sách này bao gồm chăm sóc sức khỏe, giao thông, giáo dục từ xa, thương mại, tài chính, xây dựng, sản xuất và dịch vụ công cộng.

Các đại diện tham gia vào “ các khung pháp lý thử nghiệm” có thể được miễn trừ khỏi nhiều yêu cầu được quy định trong một dự luật vệ tinh riêng của thành phố.

Khi đề cập đến blockchain và tiền điện tử, Bộ Phát triển Kinh tế Nga đề xuất một số trường hợp ngoại lệ đối với các luật hiện hành về “ Ngân hàng và các hoạt động của Ngân hàng “. Ngoài ra, Bộ này còn đề nghị rằng những trường hợp tham gia các khung thử nghiệm này được miễn một loạt các yêu cầu nhằm vào các tổ chức tài chính.

Nếu dự luật được phê duyệt, những người tham gia dự luật thử nghiệm này cũng có thể tin tưởng vào việc nới lỏng quy định và giám sát tiền tệ. Họ sẽ có quyền không tuân theo các quy tắc hiện hành về giao dịch ngoại hối giữa người cư trú và người không cư trú. Ngoài ra, họ có thể tuân thủ các quy tắc nhập khẩu và xuất khẩu tiền. Bản dự thảo này nói rằng Ngân hàng Nga sẽ giám sát các khung pháp lý thử nghiệm này, mặc dù ngân hàng trung ương đã không trả lời các yêu cầu bình luận.

CÁC KHUNG PHÁP LÝ THỬ NGHIỆM CỦA NGA SẼ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Đối với những người không quen thuộc, các khung pháp lý thử nghiệm là các khung được thành lập bởi các chính phủ và cơ quan quản lý cho phép fintech và các thực thể định hướng đổi mới khác thực hiện các thí nghiệm sống trong một môi trường được kiểm soát. Quy định này thường được cập nhật và kiểm soát để xem xét các khía cạnh độc đáo, thường là chưa từng có của các công nghệ đổi mới.

Ở Nga, sẽ không có giới hạn lãnh thổ đối với các khung pháp lý thử nghiệm. Bộ Phát triển Kinh tế trước đây đã nhấn mạnh rằng các khung pháp lý này có thể được thiết lập ở cả trong và ngoài nhà nước liên bang.

Bộ này nói rằng khung pháp lý này sẽ là một thắng lợi cho cả chính phủ và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ có thể nhanh chóng thực hiện các quy định mới trên khắp nước Nga nếu các thử nghiệm thành công. Đối với fintech, đây sẽ là cơ hội để thử nghiệm sự đổi mới mà không sợ vi phạm pháp luật.

Theo Bitcoinist

Add a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.