Sự kiện nhận token UNFI của sàn Binance

Sự kiện nhận token UNFI của sàn Binance

Thời gian thi đấu: 2021-03-13 0:00 AM đến 2021-03-19 11:59 PM (UTC)

Khuyến mãi A: Người dùng mới và Nhà giao dịch UNFI lần đầu – Phần thưởng độc quyền trị giá 15.000 đô la trong UNFI

Tất cả người dùng đăng ký tài khoản Binance trong thời gian diễn ra cuộc thi và ghi được 20 UNFI trở lên về khối lượng giao dịch hiệu quả (bao gồm cả mua và bán) trong các cặp giao dịch UNFI đủ điều kiện sẽ chia đều cho nhóm giải thưởng độc quyền 10.000 đô la trong UNFI mã thông báo.

Tất cả người dùng hoàn thành giao dịch đầu tiên của họ đối với các cặp giao dịch UNFI đủ điều kiện trong suốt thời gian cạnh tranh và ghi lại tổng khối lượng giao dịch hiệu quả là 200 UNFI trở lên sẽ chia sẻ số tiền 5.000 đô la trong UNFI, hoặc 5 đô la cho mỗi cặp

Khuyến mãi B: Giao dịch UNFI, Chia sẻ $ 35,000 bằng Token UNFI

40 người dùng hàng đầu được xếp hạng theo khối lượng giao dịch hiệu quả sẽ chia sẻ một khoản tiền trị giá 35.000 đô la trong các mã thông báo UNFI

Điều khoản và điều kiện:

Phần thưởng sẽ được phát trong vòng 2 tuần sau khi cuộc thi kết thúc. Bạn sẽ có thể đăng nhập và đổi phiếu thưởng của mình qua Tài khoản> Trung tâm điểm thưởng .

Các cặp giao dịch UNFI đủ điều kiện: UNFI / USDT, UNFI / BTC, UNFI / BNB.

Binance sẽ sử dụng giá đóng cửa trung bình lúc 11:59:59 PM (UTC) của các cặp giao dịch UNFI / USDT trong thời gian cạnh tranh làm tỷ giá hối đoái UNFI được sử dụng để phân phối.

 

Henry Sun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.