Sự kiện Giới thiệu bạn bè Telegram KuCoin Việt Nam tháng 12.2020

Sự kiện Giới thiệu bạn bè Telegram KuCoin Việt Nam tháng 12.2020

Để hỗ trợ cộng đồng KuCoin Việt Nam, VinaCrypted có sự kiện “Giới thiệu bạn bè Telegram KuCoin Việt Nam

Phần thưởng:

  • Top 5 bạn may mắn trong số người tham dự hợp lệ sẽ nhận được 10 USDT mỗi bạn

Thời gian:

  • Từ 17.12.2020 – Đến 25.12.2020

Yêu cầu:

  • Giới thiệu bạn bè của bạn tham gia vào Telegram KuCoin Việt Nam: https://t.me/KuCoinVietNam
  • Chụp ảnh screenshot chứng minh liên hệ giới thiệu của bạn sau đó tổng hợp và upload lên drive, gửi link chia sẻ quyền “có thể xem” (“Can view” cho ban tổ chức thông qua biểu mẫu sau: https://forms.gle/rPi6msD1gUj2ojVu9

Quy định:

  • Ban tổ chức có quyền quyết định cuối cùng về sự kiện
  • Phần thưởng sẽ được phân phối sau 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc sự kiện

VinaCrypted

Business Contact: https://t.me/Ramonryu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.