Ruler Protocol (RULER) là gì? Giới thiệu & Đánh giá Ruler Protocol (RULER)

Ruler Protocol (RULER) là gì? Giới thiệu & Đánh giá Ruler Protocol (RULER)

Ruler Protocol là 1 giao thức đã có màn ra mắt khá ấn tượng với màn tặng airdrop 3,200 RULER cho những ai tham gia quản trị giao thức Cover, Yearn Ecosystem và Inverse vào đầu tháng 3 năm nay. Cùng tìm hiểu xem dự án này có tiềm năng gì nhé.

Ruler Protocol (RULER) là gì?

Ruler Protocol là một ứng dụng DeFi tập trung vào cho vay / đi vay. Không giống như Compound và Aave , các khoản vay từ Ruler không thể bị thanh lý được.

Ruler Protocol chỉ cung cấp các khoản vay có thời hạn cố định do nhóm quyết định trước theo hình thức chuỗi. Ví dụ: có thể có các khoản vay hết hạn vào cuối tháng 3 và các khoản vay sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. Người dùng có sự linh hoạt hạn chế trong việc lựa chọn các điều khoản vay hoặc ngày kết thúc.

Sản phẩm cho vay có các tính năng sau:

 • Không thanh lý miễn là người vay trả nợ đúng hạn
 • Lãi suất do cung và cầu quyết định
 • Các khoản cho vay lãi suất cố định
 • Đáng tin cậy, có thể giao dịch trên thị trường thứ cấp

Ruler Protocol được tạo bởi cùng một đội ngũ đã tạo ra Cover Protocol

Ruler Protocol (RULER) hiệu quả về vốn như thế nào?

Giống như Cover Protocol, giao thức Ruler sẽ phải khởi động mọi rcTokens / DAI pool cho mọi chuỗi khoản vay mà nó cung cấp. Do tính chất biệt lập của các nhóm này và rủi ro tài sản thế chấp giảm xuống dưới tỷ lệ bạc hà, lãi suất vay cao so với các khoản vay lãi suất cố định hiện có tại Aave.

Các khái niệm trong Ruler Protocol (RULER)

Khi sử dụng Ruler Protocl, người dùng có thể gặp 2 khái niệm khá mới, VinaCrypted sẽ giải thích cho bạn 1 số khái niệm chính bên dưới.

a. Tỷ lệ Mint và Tỷ lệ Tài sản đảm bảo là gì?

Khi sử dụng Ruler Protocl, người dùng có thể gặp 2 khái niệm tỉ lệ Mint (Mint Ratio) và Tỉ lệ Tài sản đảm bảo (Collateral Ratio).

Người dùng có thể gửi tài sản để vay DAI . Tỷ lệ tiền bạc đề cập đến số tiền người dùng DAI sẽ nhận được sau khi gửi một đơn vị tài sản. Tỷ lệ tài sản thế chấp là giá của tài sản thế chấp chia cho số DAi đã vay.

Sử dụng wBTC làm tài sản thế chấp, người dùng có thể kiếm được 25.000 DAI bằng cách gửi một wBTC. Khoản vay sẽ đáo hạn vào ngày 31/3/2021 với lãi suất dự kiến ​​là 30,75% / năm.

Vì giá của wBTC sẽ thay đổi hàng ngày, tỷ lệ tài sản đảm bảo cũng sẽ thay đổi theo. Khoản vay sẽ bị dừng lại khi giá của wBTC thấp hơn tỷ lệ bạc hà.

b. Ruler Pairs là gì?

Sử dụng cùng một ví dụ, dưới đây là mối quan hệ của Cặp thước với tài sản thế chấp.

 • 1  WBTC = 25.000 rcTokens + 25.000 rrTokens trước khi hết hạn

Giống như cách Cover Protocol hoạt động, người dùng có thể gửi tài sản để đúc hai mã thông báo – Mã thông báo vốn Ruler (rcToken) và Mã thông báo trả nợ Ruler (rrToken).

 • 1 rcToken ≈ 1 DAI khi hết hạn

Người vay sẽ phải bán rcToken để có được DAI.

Có một chương trình canh tác lợi nhuận để khuyến khích mã thông báo LP của rcTokens với DAI để khởi động thanh khoản. Giá của rcTokens được bán quyết định lãi suất đi vay. Như vậy, lãi suất đi vay do thị trường quyết định và cố định sau khi bán.

Người cho vay sẽ có thể yêu cầu 25.000 DAI bằng cách gửi 25.000 rcToken vào nền tảng.

 • 25.000 rrToken + 25.000 DAI ≈ 1 WBTC khi hết hạn

Để đòi lại wBTC, người vay sẽ phải trả lại cả rrToken và DAI trước khi hết hạn. Không thanh lý ngay cả khi tỷ lệ tài sản đảm bảo dưới 100%. Bên cạnh rủi ro vỡ nợ, người cho vay sẽ phải chịu rủi ro giá tài sản thế chấp giảm xuống dưới tỷ lệ đúc. 

Nói ngắn gọn:

 • rcToken cung cấp quyền thu khoản thanh toán khoản vay sau khi hết hạn.
 • rrToken cung cấp quyền đòi lại tài sản thế chấp sau khi DAI đã cho vay được hoàn trả.

c. Hoán đổi Mặc định Tín dụng (Credit Default Swap) là gì?

Một mặc định tín dụng Swap là một hình thức bảo hiểm đền bù người mua trong trường hợp vỡ nợ. Người cho vay có thể mua Giao thức hoán đổi mặc định tín dụng trong Giao thức bao gồm.

d. Câu hỏi thường gặp khác

 • Điều gì xảy ra nếu người vay chọn vỡ nợ?

Nếu người đi vay không thanh toán sau khi hết hạn, tài sản thế chấp sẽ được thanh lý và chia tỷ lệ giữa những người nắm giữ rcToken của Cặp Ruler đó.

 • Các khoản phí phải trả khi vay trên Ruler Protocol là gì?

Có 0,2% phí được tính trong quá trình hoàn trả các khoản vay và khi người cho vay thu các khoản thanh toán của họ.

Trong số 1.000.000 RULER, sự phân phối giữa các bên khác nhau như sau:

 • Cộng đồng: 750,000 RULER. Trong đó,
  ◦ Khai thác thanh khoản: 300.000 RULER – sẽ được sử dụng để khai thác thanh khoản trong suốt thời gian tồn tại của giao thức cung cấp vốn và thanh khoản.
  ◦ Khai thác cộng tác viên: 140.000 RULER – nhà phát triển, nghệ sĩ, v.v. bất kỳ ai có thể cải thiện Giao thức Ruler sẽ được thưởng cho công việc họ đóng góp.
  ◦ Kho bạc: 300.000 RULER – Điều quan trọng là phải có một kho bạc DAO khi ra mắt để cộng đồng lớn hơn quyết định cách phân bổ nó.
  ◦ Airdrop:10.000 RULER – Điều quan trọng là phải xây dựng cộng đồng “phù hợp” gồm những người có chung niềm tin và tầm nhìn của chúng tôi. Những người đã tham gia hệ sinh thái Cover, Yearn và quản trị Inverse (thông qua snapshot.page ) và các chương trình thử nghiệm Ruler sẽ có thể yêu cầu các mã thông báo RULER .
 • Đội ngũ sáng lập và cố vấn: 250.000 RULER – sẽ được thưởng cho những người sáng lập và cố vấn. Tất cả sẽ theo cùng một lịch trình 2 năm. Điều tối quan trọng là tạo ra động lực cho nhóm vận hành để dẫn dắt dự án sau khi khởi chạy và thưởng cho họ vì đã phát triển mọi thứ cho trước khi ra mắt.

Đội ngũ VinaCrypted đánh giá dự án Ruler Protocol (RULER) là 1 dự án tiềm năng, đặc biệt trong mảng DeFi – Tài chính Phi tập trung. Giải pháp vay-cho vay không thanh lý của Ruler có thể là bước tiến tiếp theo của mảng DeFi này.

Tại thời điểm bài viết, 1 RULER = 321.21$, vốn hóa thị trường là khoảng 19 triệu đô.

Liên hệ dự án

Website | Medium | Twitter | Telegram

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết mang tính cung cấp tin tức, kiến thức và chia sẻ nhận định cá nhân của đội ngũ VinaCrypted. Mọi thông tin cung cấp trong bài viết và trên trang cryptovn.io chỉ mang tính chất tham khảo, không nên được xem là lời khuyên đầu tư. Đội ngũ VinaCrypted và đội ngũ thực hiện website cryptovn.io không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lãi & lỗ của bất kỳ ai.

VinaCrypted

Business Contact: https://t.me/Ramonryu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.