Quy tắc mua IEO mới từ KuCoin Spotlight: Thêm phiên rút thăm xổ số cho người nắm giữ KCS

Quy tắc mua IEO mới từ KuCoin Spotlight: Thêm phiên rút thăm xổ số cho người nắm giữ KCS

[Quy tắc mua IEO mới từ KuCoin Spotlight: Thêm phiên rút thăm xổ số cho người nắm giữ KCS]

Giám đốc điều hành KuCoin Michael đã tweet rằng theo phản hồi từ cộng đồng, các quy tắc của dự án Spotlight tiếp theo (không phải MultiVAC) sẽ bao gồm hai phiên. Người nắm giữ KCS sẽ có cơ hội chiến thắng trong phiên rút thăm xổ số, phụ thuộc tổng lượng KCS mà người dùng hold được trong 14 ngày (sẽ có thông báo cụ thể sau) trước khi mở bán IEO. Đối với những người không giành được vé số, phiên mở bán sẽ dành cho họ, ai đến trước được mua trước.

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.