Prosper: Kỷ nguyên khai thác dự đoán – prediction mining

Prosper: Kỷ nguyên khai thác dự đoán – prediction mining

ProsperFin – đứng sau dự án án Prosper làm về thị trường dự đoán (Prediction Market) đã đăng tiar thông báo mới nhất về cơ chế prediction mining (khai thác dự đoán) của họ. Cùng tìm hiểu nhé.

Vì đã hủy bỏ đợt chào bán token PROS công khai, để đảm bảo phân phối mã thông báo công bằng, ProsperFin đã chuyển sang mô hình khai thác dự đoán, mô hình này yêu cầu một số phát triển bổ sung. Bây giờ ProsperFincó thể chính thức thông báo rằng khai thác dự đoán sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 1 11:00 sáng UTC + 0!

Các thay đổi về khung thời gian

1 giờ -> 15 phút. Thời gian dự đoán: 5 phút
4 giờ -> 30 phút. Thời gian dự đoán: 10 phút
24 giờ -> 60 phút. Thời gian dự đoán: 15 phút

Khai thác dự đoán là gì và nó hoạt động như thế nào

Khai thác dự đoán về cơ bản là một khoản hoàn tiền được trả bằng mã thông báo $PROS để tham gia vào các nhóm dự đoán giá $ BNB tại https://beta.prosper.so .

Sẽ có hai đợt  khai thác $PROS, đợt đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 1 và kéo dài đến ngày 11 tháng 1. Ngay sau khi khai thác chung kết thúc, $ PROS sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư của tất cả các vòng cũng như những người tham gia khai thác chung và sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch. Thông tin chi tiết về kỷ nguyên thứ hai sẽ được công bố sau khi niêm yết.

Tổng số token được phân bổ cho đợt một: 396.000 PROS
Tỷ lệ phần thưởng hàng giờ: 5.500 PROS

5.500 PROS sẽ được phân phối hàng giờ cho tất cả những người tham gia nhóm dự đoán tại https://beta.prosper.so bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 11:00 sáng UTC + 0. Việc phân phối sẽ được thực hiện theo tỷ lệ trên cơ sở khối lượng dự đoán hàng giờ. Phí $ BNB thu được trong thời gian khai thác sẽ được đóng góp vào Prosper DAO, sẽ được phát hành trong tháng này.

Khối lượng hàng giờ sẽ được tổng hợp từ bốn nhóm dự đoán 15 phút, hai nhóm dự đoán 30 phút và một nhóm dự đoán 60 phút.

Hãy giải thích cơ chế hoạt động như thế nào bằng ví dụ sau:

Trong khoảng thời gian từ 1:00 chiều đến 2:00 chiều Jack đã đưa ra một số dự đoán: 40 đô la BNB trong nhóm 15 phút từ 1:00 chiều đến 1:15 chiều, 50 đô la BNB trong nhóm 15 phút từ 1 : 30 PM đến 1:45 PM, 100 đô la BNB trong nhóm 30 phút từ 1:30 chiều đến 2:00 chiều, 200 $ BNB trong nhóm 60 phút từ 1:00 chiều đến 2:00 chiều. Khối lượng dự đoán hàng giờ của Jack bằng 40 + 50 + 100 + 200 = 390 $ BNB

Trong khoảng thời gian từ 1:00 chiều đến 2:00 chiều, John đã đưa ra một số dự đoán: 100 đô la BNB trong nhóm 15 phút từ 1:15 chiều đến 1:30 chiều, 20 đô la BNB trong nhóm 30 phút từ 1 : 00 PM đến 1:30 PM, 90 đô la BNB trong nhóm 30 phút từ 1:30 chiều đến 2:00 chiều, 150 $ BNB tại nhóm 60 phút từ 1:00 chiều đến 2:00 chiều. Khối lượng dự đoán hàng giờ của John bằng 100 + 20 + 90 + 150 = 360 $ BNB

Alex đã dự đoán 20 đô la BNB tại mỗi nhóm trong khoảng thời gian từ 1 giờ chiều đến 2 giờ chiều. Có nghĩa là anh ấy đã đưa ra bốn dự đoán trong 15 phút (4 * 20 $ BNB), hai dự đoán trong 30 phút (2 * 20 $ BNB) và một dự đoán trong 60 phút – 20 $ BNB, tổng khối lượng của anh ấy bằng: 80 + 40 + 20 = 140 đô la BNB

Tổng khối lượng dự đoán trong khoảng thời gian 1:00 chiều và 2:00 chiều bằng tổng dự đoán của Jack, John và Alex: 390 + 360 + 140 = 890 $ BNB

Prosper phải phân phối 5.500 đô la PROS giữa Jack, John và Alex dựa trên phần của họ trong tổng khối lượng dự đoán:

Jack chia sẻ: 390/890 = 43,82% / 5.500 $ PROS * 0,4382 = 2.410,1 $ PROS

John chia sẻ: 360/890 = 40,45% / 5.500 $ PROS * 0,4045 = 2.244,75 $ PROS

Alex chia sẻ: 140/890 = 15,73% / 5.500 $ PROS * 0,1573 = 865.15 $ PROS

Jack, John và Alex có thể theo dõi số liệu thống kê cá nhân của họ, cũng như số liệu thống kê tổng thể, trong bảng điều khiển “khai thác” nằm ở thanh menu trên cùng:

Hình ảnh cho bài đăng

Điều gì ngăn cản người dùng bán phá giá token miễn phí?

Trước hết, không thể gọi chúng là “hoàn toàn” miễn phí, vì các thợ đào phải trả phí nền tảng để nhận được tiền hoàn lại. Thứ hai, tổng số lượng token được phân bổ để khai thác tương đối nhỏ so với nguồn cung lưu hành ban đầu và sẽ không gây ra áp lực bán lớn.

Trước khi bạn đi sâu vào khai thác dự đoán, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đọc hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng nền tảng thịnh vượng cũng như các ấn phẩm gần đây của ProsperFin trên các kênh truyền thông xã hội:

Try now | Chat | Twitter | Announcements | Website

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết mang tính cung cấp tin tức, kiến thức và chia sẻ nhận định cá nhân của đội ngũ VinaCrypted. Mọi thông tin cung cấp trong bài viết và trên trang cryptovn.io chỉ mang tính chất tham khảo, không nên được xem là lời khuyên đầu tư. Đội ngũ VinaCrypted và đội ngũ thực hiện website cryptovn.io không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lãi & lỗ của bất kỳ ai.

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.