PoolTogether phát hành token POOL

PoolTogether phát hành token POOL

Giao thức PoolTogether phát hành token quản trị POOL để trao quyền quyết định về cộng đồng! Việc phát hành này đánh dấu kết thúc chô cả quá trình nhiều năm phân quyền tiến bộ tạo ra giao thức mã nguồn mở, phi tập trung, không thua lỗ và không cần phép đầu tiên trên thế giới giúp tổng hợp phần lãi tiết kiệm thành giải thưởng xổ số cho người tham gia,.

Chi tiết chính:

 • Địa chỉ hợp đồng token là: 0x0cEC1A9154Ff802e7934Fc916Ed7Ca50bDE6844e
 • 80,04% token POOL đã được phân bổ cho cộng đồng, 12,44% cho cố vấn và nhân viên, 7,52% cho các nhà đầu tư.
 • 14% tổng nguồn cung POOL hiện có sẵn cho tất cả những người gửi tiền trước ngày 14 tháng 1 năm 2021 vào lúc nửa đêm UTC. (V1, V2, V3 đều được bao gồm).
 • 5% tổng nguồn cung POOL sẽ được phân phối cho tất cả những người gửi tiền trong nhóm giải thưởng trong 14 tuần tới. Bắt đầu từ nửa đêm UTC, ngày 17 tháng 2.

token POOL chỉ tồn tại để điều chỉnh Giao thức PoolTogether. Bất kỳ thay đổi nào đối với Giao thức sẽ được chủ sở hữu token POOL đề xuất và bỏ phiếu. Những đề xuất này có thể bao gồm những việc như điều chỉnh số lượng người chiến thắng, khởi chạy nhóm giải thưởng mới, tích hợp các nguồn lợi nhuận mới, triển khai các giải pháp mở rộng quy mô và kiểm soát việc phân phối POOL trong tương lai cho những người đóng góp giao thức.

Token POOL đang được phân phối miễn phí cho tất cả những người đóng góp vào giao thức. Tổng nguồn cung cấp token POOL là 10.000.000. Sau thời gian chờ đợi bốn năm, lạm phát hàng năm 2% có thể được thực hiện nếu chủ sở hữu token chọn. Sau đây là phân phối ban đầu:

 • 14% tổng nguồn cung POOL được phân phối cho tất cả những người gửi tiền POOL trên giao thức V1, V2 và V3 cho đến ngày 14 tháng 1 năm 2021 vào lúc nửa đêm UTC. Đây là 17.072 địa chỉ duy nhất.
 • 12,44% tổng nguồn cung POOL được phân phối cho các cộng tác viên cốt lõi ban đầu của nhóm (khóa trong một năm)
 • 7,52% tổng nguồn cung POOL được phân phối cho các nhà đầu tư của PoolTogether Inc (bị khóa trong một năm)
 • 5% tổng nguồn cung POOL được phân bổ cho phân phối của người gửi tiền ban đầu trong 14 tuần (chi tiết bên dưới)
 • 2,5% nguồn cung cấp POOL được phân bổ cho việc giới thiệu và giáo dục người dùng mới
 • 1% tổng nguồn cung POOL được phân phối cho các địa chỉ đã bỏ phiếu trong hai phiếu quản trị ảnh chụp nhanh đầu tiên VÀ đã tổ chức một khoản tiền gửi PoolTogether tại thời điểm bỏ phiếu.
Hình ảnh cho bài đăng

14% nguồn cung POOL là phân bổ có trọng số cho tất cả người gửi tiền dựa trên thời gian  số tiền gửi của họ.

Hình ảnh cho bài đăng

5% nguồn cung POOL đã được phân bổ để giải ngân liên tục cho tất cả những người gửi tiền PoolTogether. Điều này đảm bảo bất kỳ ai sử dụng giao thức đều có thể tự do nhận token để quản lý giao thức. Không cần thực hiện hành động nào khác ngoài việc gửi tiền vào một trong bốn nhóm giải thưởng.

Phân phối 5% ban đầu đã được thiết lập để được giải ngân trong vòng 14 tuần với tổng số 5.100 giải ngân mỗi ngày. Việc phân phối có trọng số lớn đối với các nhóm giải thưởng stablecoin (xem hình ảnh). Sự phân phối đang diễn ra này có thể được quản lý sửa đổi.

Tổng lượng phân phối ban đầu chiếm 42,46% tổng nguồn cung POOL. 57,54% còn lại của nguồn cung POOL đã được chuyển vào kho quỹ giao thức để phân phối thêm theo quyết định của ban quản trị. Điều này có thể bao gồm những thứ như:

 • Phân phối POOL cho những người giới thiệu tiền gửi vào giao thức
 • Tiếp tục hoặc điều chỉnh việc phân phối POOL cho người gửi tiền
 • Thiết lập chương trình tài trợ
 • Bất cứ điều gì khác chủ sở hữu token xác định!

Quyền kiểm soát hiện hoàn toàn nằm trong tay của cộng đồng. Tiết kiệm giải thưởng không thua lỗ là một trong những nguyên tắc tài chính tiêu dùng quan trọng nhất trên thế giới và lý tưởng nhất là việc được người dùng kiểm soát. Nếu bạn đang đọc bài viết này, thì đây là cơ hội để bạn tăng cường và bắt đầu xây dựng một hệ thống tài chính tốt hơn. Dưới đây là tài liệu giáo dục để giúp bạn bắt đầu:

Quản trị PoolTogether sử dụng công việc của các giao thức phi tập trung khác. Chúng tôi muốn cảm ơn Compound Labs vì họ đã làm việc với hợp đồng Governor Alpha và Uniswap vì công việc của họ trong hợp đồng phân phối có hiệu lực hồi tố. Cả hai hợp đồng này đã được phân nhánh để quản lý PoolTogether.

Theo bước chân này, tất cả các hợp đồng PoolTogether và giao diện người dùng quản trị đều là mã nguồn mở và sử dụng miễn phí!

Token POOL chỉ tồn tại để điều chỉnh Giao thức PoolTogether. Nó không phải là một cơ hội đầu tư. Nó có thể được nhận miễn phí bằng cách sử dụng giao thức.

PoolTogether là một giao thức mã nguồn mở và phi tập trung. Giao thức có những rủi ro duy nhất liên quan đến việc sử dụng nó. Điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro này trước khi sử dụng giao thức . Người dùng tương tác với giao thức tự chịu trách nhiệm về sự an toàn và bảo mật cho các khoản tiền gửi của họ.

VinaCrypted

Business Contact: https://t.me/Ramonryu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.