Phiên thứ 20 của M-Day – KINE sẽ ra mắt

Phiên thứ 20 của M-Day – KINE sẽ ra mắt

📣 Phiên thứ 20 của M-Day – KINE sẽ ra mắt

✨Giá bán: sẽ được phát hành lúc 12:00, ngày 13 tháng 3

✨Số lượng bán: sẽ được phát hành lúc 12:00 , ngày 13 tháng 3

📌 Tham gia rút thăm: https://www.mxc.com/mDay/main

✅ Đáp ứng 1 tiêu chuẩn dưới đây:

   1️⃣Hold USDT (tối thiểu 1,000USDT ) khi claim vé.

   2️⃣ Tham gia Vòng giao dịch Cryptos chính (Spot, Margin và Leveraged ETF) (tối thiểu 5,000 USDT) trên MXC trong 3 ngày trước khi kết thúc thời gian yêu cầu vé (tức là từ 13:00, ngày 12 tháng 3 đến 16:00 , 13 tháng 3 )

❤️ Bổ sung Hold MX (tối thiểu 10,000 MX) trong 24H có thể nhận được số lượng vé bổ sung.

❤️ Người dùng chưa có vé trúng thưởng nào có thể chia sẻ giải thưởng tham gia.

⏰

🔺 Claaimm vé: 19:00, 12 tháng 3 – 16:00, 13 tháng 3

🔺 Kết quả vé sẽ được công bố lúc 18:00,13 tháng 3

🔺 Giao dịch tài sản sẽ được thực hiện lúc 18:30, 13 tháng 3

🔺 Giao dịch: 12:00, 15 tháng 3

‼️ Vị thế USDT của người dùng sẽ bị đóng băng sau khi vé được xác nhận, cho đến khi cuộc xổ số kết thúc

📍 Chi tiết

VinaCrypted

Business Contact: https://t.me/Ramonryu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.