Nhân viên tại Công ty nhượng quyền Pizza Domino’s lớn nhất Hà Lan hiện có thể được thanh toán bằng Bitcoin

Nhân viên tại Công ty nhượng quyền Pizza Domino’s lớn nhất Hà Lan hiện có thể được thanh toán bằng Bitcoin

Bên nhận quyền với 16 cửa hàng của Domino đang hợp tác với BTC Direct để cung cấp tùy chọn mức lương cho 1.000 nhân viên của mình.

Một công ty nhượng quyền của Domino’s Pizza ở Hà Lan đang đề nghị trả lương cho nhân viên của mình bằng bitcoin (BTC, + 1,95%) – bắt đầu một cách thích hợp vào Ngày Bitcoin Pizza.

  • Nhân viên thực hiện tùy chọn này sẽ có thể chọn mức lương của họ cao hơn mức lương tối thiểu – theo luật phải trả bằng euro – họ muốn nhận bằng bitcoin, theo một thông báo hôm thứ Bảy.
  • Bên nhận quyền, Immensus Holdings, là công ty lớn nhất Hà Lan với 16 cửa hàng của Domino và sẽ cung cấp tùy chọn mức lương khi hợp tác với cổng chuyển tiền điện tử BTC Direct của Hà Lan.
  • Công ty có hơn 1.000 nhân viên nội bộ và bên ngoài có thể chọn tham gia chương trình này.
  • “Chúng tôi làm việc với rất nhiều nhân viên trẻ. Chúng tôi nghe họ nói về bitcoin và chúng tôi muốn mang đến cơ hội sở hữu tiền mã hóa ”, Jonathan Gurevich, đồng sở hữu của Immensuus cho biết.
  • Tin tức được công bố vào Ngày Bitcoin Pizza, ngày kỷ niệm lần đầu tiên bitcoin được sử dụng làm hình thức thanh toán khi nhà phát triển Laszlo Hanyecz sử dụng 10.000 BTC để thanh toán cho hai chiếc pizza vào ngày 22 tháng 5 năm 2010.
  • Lượng bitcoin đó trị giá gần 410 triệu đô la vào thời điểm viết bài.

Henry Sun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.