Matic Network đã được niêm yết trên Binance

Matic Network đã được niêm yết trên Binance

MATIC đã được niêm yết trên Binance, giá giao dịch trung bình hiện tại khoảng 0.0056$- 0.0063$

IEO price :0.00263$
ROI ~ x2 đến 2.2 giá IEO.

Matic Network là gì?

Matic Network là gì? Cơ bản nó cũng là một giải pháp mở rộng lớp 2, sử dụng các chuỗi bên để thực hiện các tính toán ngoài chuỗi, trong khi vẫn đảm bảo an toàn tài sản bằng cách sử dụng khung Plasma và mạng xác thực phi tập trung Proof-of-Stake (PoS). Matic Network đặt mục tiêu trở thành nền tảng thực tế mà các nhà phát triển sẽ triển khai và chạy các ứng dụng phi tập trung, đóng góp vai trò quan trọng cho hệ sinh thái Ethereum.

Các tính năng chính của Matic Network là gì?

  • Khả năng mở rộng: Thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng, với chi phí thấp và an toàn.
  • Khả năng sử lý nhiều giao dịch cao: Đạt được tới 10.000 TPS trên một sidechain duy nhất trên testnet nội bộ.
  • Nâng cao trải nghiệm người dùng
  • Bảo mật: Các nhà khai thác chuỗi Matic là những người tạo ra hệ thống PoS
  • Là một blockchain phi tập trung: sidechains Matic có bản chất công khai (so với các chuỗi DApp riêng lẻ) và có khả năng hỗ trợ nhiều giao thức

Xem thêm thông tin về Matic Network (MATIC) tại:

Website: https://matic.network/

Whitepaper: https://whitepaper.matic.network/#whitepaper

Telegram: https://t.me/maticnetwork

Github: https://github.com/maticnetwork

Twitter: https://twitter.com/maticnetwork

Medium: https://medium.com/matic-network


Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

 

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.