Manta Network hợp tác với Dora Factory để cải thiện quyền riêng tư cho quản trị theo chuỗi

Manta Network hợp tác với Dora Factory để cải thiện quyền riêng tư cho quản trị theo chuỗi

Manta Network vui mừng thông báo về quan hệ đối tác với Dora Factory , một cơ sở hạ tầng  DAO-as-a-Service cho quản trị chuỗi và các dự án mở

Dora Factory và Manta Network sẽ đồng tài trợ cho nghiên cứu và phát triển trong các chương trình quản trị chuỗi , bảo vệ quyền riêng tư . Mục tiêu nghiên cứu này là xây dựng một lớp bảo mật có thể được triển khai trên các sản phẩm của Dora Factory . Cả hai nhóm điều có ý định hướng tới sự riêng tư , ổn định và mạnh mẽ của các mô-đun quản trị trên chuỗi  như là bỏ phếu bậc hai , tương lai và Dao

Dora Factory như là một cơ sở hạ tầng Dao-as-a-Service cho quản trị chuỗi và các dự án nguồn mở . Nó cung cấp các pallet chính như tài trợ bậc hai , đấu giá đường công , bỏ phếu trên chuỗi và cơ chế khuyến khích để hỗ trợ các dự án blockchain mã nguồn mở từ cộng đồng nhà phát triển toàn cầu và các tổ chức phi tập trung nói chung

Manta Network là giao thức bảo vệ quyền riềng tư plug-and-play được xây dựng được xây dụng để phục vụ ngắn xếp Defi . Được xây dựng dựa trên Substrate để tận dụng khả năng tướng tác và zkSNARK để tận dụng quyền riêng tư có thể mở rộng , Manta Network cung cấp một sản phầm và dịch vụ cho phép bảo mật  cho các dự án blockchain . Là một phần của bộ sản phẩm riêng của mình , Manta Network cung cấp  thanh toán riêng và một sàn giao dịch phi tập trung riêng , MantaSwap

Giới thiệu về Manta Network :

Manta Network là giao thức bảo vệ quyền  riêng tư plug-and-play được xây dựng để phục vụ toàn bộ ngắn xếp Defi . Được xây dưng dựa trên Substrate để tận dụng khả năng tương tác và zkSNRK để tận dụng quyền riêng tư có thể mở rộng , Manta Network cung cấp một sản phẩm và dịch vụ cho phép bảo mật cho các dự án blockchain . Là một phần của sản phẩm riêng của mình , Manta Network cung cấp thanh toán riêng và một sàn giao dịch phi tập trung riêng , MataSwap

Đội ngũ sàng lập  của Manta bao gồm nhiều cụ chiến binh tiên tệ của Hoa Kỳ , giáo sư và học giả có kinh nghiệm bao gồm Harvard , MIT và ALGORAND . Matan trước đây đã đóng góp một vòng hạt giống trị giá 1,1 triệu đô la do Polychain dẫn đầu

[Website] [Telegram] [Twitter] [Github]

Henry Sun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.