Livestream đánh giá IEOs và ICOs tháng 4 2019 từ Ian Balina

Livestream đánh giá IEOs và ICOs tháng 4 2019 từ Ian Balina

[Livestream đánh giá IEOs và ICOs tháng 4 2019 từ Ian Balina]

Anh da đen của chúng ta đang livestream đánh giá IEOs và ICOs tháng 4/2019. Anh em vào xem tham khảo nhé. Không xem thì lót dép ngồi đợi ad xem xong đăng bài tóm tắt.

Link: YouTube.com/user/diaryofamademan

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.