KuCoin thông báo giá KCS ấn định cho đợt IEO token MultiVAC (MTV) đặc biệt ngày hôm nay

KuCoin thông báo giá KCS ấn định cho đợt IEO token MultiVAC (MTV) đặc biệt ngày hôm nay

[KuCoin thông báo giá KCS ấn định cho đợt IEO token MultiVAC (MTV) đặc biệt ngày hôm nay]

Vòng 2 Token Sale trên KuCoin Spotlight sẽ được diễn ra vào lúc 18:00:00 theo giờ Việt Nam hôm nay.

Giá của KCS ấn định: 1 KCS = $ 1,336

Giá bán Token Sale vòng 2: 1 MTV = 0,006 USD = 0,00449 KCS

Hạn mức mua mỗi cá cá nhân: 120 USD = 20.000 MTV = 89,8 KCS

Thông tin thêm: t.me/KuCoin_Exchange_Vietnam_News/584

Chi tiết thông tin và trang mua Token sale MTV vòng đặc biệt trên KuCoin Spotlight: https://www.kucoin.com/activity/66
(Mọi người lưu ý là sẽ dùng link này không dùng link cũ để mua nữa)

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.