KuCoin thông báo chi tiết vòng 2 IEO MTV trên KuCoin Spotlight

KuCoin thông báo chi tiết vòng 2 IEO MTV trên KuCoin Spotlight

[KuCoin thông báo chi tiết vòng 2 IEO MTV trên KuCoin Spotlight]

Vòng Token sale MultiVAC đầu tiên trên KuCoin Spotlight đã hoàn thành với thành công rực rỡ trong vòng 7 giây. Với sự sẵn lòng của người dùng, KuCoin Spotlight sẽ tổ chức đợt bán Token sale MultiVAC lần thứ 2 vào ngày 9 tháng 4 năm 2019, 19:00:00, UTC + 8. (Tức 18:00:00 giờ Việt Nam)

Trang tham gia mua vòng 2: https://www.kucoin.com/activity/66

Giới hạn mua hàng: Đối với mỗi tài khoản KuCoin, số tiền mua là 120 USD.
Số lượng bán Token sale Spotlight lần 2: 100.000.000 MTV (1% tổng cung)

Thông tin chi tiết: Số lượng bán Token sale Spotlight lần 2: 100.000.000 MTV (1% tổng cung)

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.