KuCoin phát airdrop an ủi người mua MTV thất bại Và thông báo lịch bán vòng đặc biệt và thời gian niêm yết MTV

KuCoin phát airdrop an ủi người mua MTV thất bại Và thông báo lịch bán vòng đặc biệt và thời gian niêm yết MTV

[KuCoin phát airdrop an ủi người mua MTV thất bại Và thông báo lịch bán vòng đặc biệt và thời gian niêm yết MTV]

Nếu vào lúc 21:00 Theo giờ Việt Nam, ngày 3/4/2019, bạn nắm giữ

Lượng KCS >= 1902
-> KuCoin sẽ airdrop chọn bạn 100 USDT (trong tuần này) và 1700 MTV (trước niêm yết)

950 <= Lượng KCS < 1902
-> KuCoin sẽ airdrop chọn bạn 50 USDT (trong tuần này) và 850 MTV (trước niêm yết)

95.1 <= Lượng KCS < 950
-> KuCoin sẽ airdrop chọn bạn 30 USDT (trong tuần này) và 500 MTV (trước niêm yết)

Lượng airdrop MTV token đến từ phân bổ MultiVAC’s Ecosystem và sẽ được thực hiện trước niêm yết

2/ Vòng bán MTV đặc biệt mới

Kucoin tổ chức vòng bán token đặc biệt trên KuCoin Spotlight dành cho MultiVAC lúc 18:00 ngày 9/4/2019 giờ Việt Nam
Hạn mức: cố định 120 USD/người
Thời gian phân bổ token: ngay sau khi kết thúc bán
Thời gian niêm yết: Lúc 22:00:00 ngày 9/4/2019 theo giờ Việt Nam gồm các cặp giao dịch MTV/BTC, MTV/ETH và MTV/KCS

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.