Kambria thông báo trở thành thành viên của Silicon Valley Robotics

Kambria thông báo trở thành thành viên của Silicon Valley Robotics

[Kambria thông báo trở thành thành viên của Silicon Valley Robotics]

Silicon Valley Robotics là tổ chức phi lợi nhuận đầu tư và công nghệ robot và công nghệ AI lớn nhất trên thế giới. Việc trở thành thành viên của tổ chức này mang đến cho Kambria cơ hội kết nối quan trọng với nhiều công ty robot và AI.

Là một phần của Kế hoạch tổng thể Kambria, Kambria sẽ sử dụng mối quan hệ với SVR để tiếp tục xây dựng và mở rộng phạm vi chế tạo robot nhờ các nhà phát triển và tập đoàn mới, những người quan tâm đến việc xây dựng công nghệ robot và AI.

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.