IEO tiếp theo của Binance là Matic Network vào 24/04/2019

IEO tiếp theo của Binance là Matic Network vào 24/04/2019

[IEO tiếp theo của Binance là Matic Network vào 24/04/2019]

Matic Network là một giải pháp mở rộng lớp 2, đạt được quy mô bằng cách sử dụng các sidechains (chuỗi phụ) để tính toán ngoài chuỗi, trong khi vẫn đảm bảo an toàn tài sản bằng cách sử dụng khung Plasma và mạng phi tập trung của các node xác thực Proof-of-Stake (PoS). Matic đặt mục tiêu trở thành nền tảng thực tế mà các nhà phát triển sẽ triển khai và chạy các ứng dụng phi tập trung. Matic Network đã đóng góp đáng kể cho hệ sinh thái Ethereum đã làm việc triển khai Plasma MVP (Plasma khả thi tối thiểu), giao thức WalletConnect và công cụ thông báo sự kiện Ethereum phổ biến – Dagger.

Giá: Chưa công bố
Supply bán: 1,900,000,000 MATIC

Thông tin chi tiết: https://launchpad.binance.com/en/project/59

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.