HSBC cung cấp Thư tín dụng xuyên biên giới dựa trên blockchain đầu tiên cho doanh nghiệp địa phương của Trung Quốc

HSBC cung cấp Thư tín dụng xuyên biên giới dựa trên blockchain đầu tiên cho doanh nghiệp địa phương của Trung Quốc

[HSBC cung cấp Thư tín dụng xuyên biên giới dựa trên blockchain đầu tiên cho doanh nghiệp địa phương của Trung Quốc]

Ngân hàng HSBC (Trung Quốc) đã cung cấp cho một doanh nghiệp thương mại địa phương ở Nam Kinh, Trung Quốc một thư tín dụng xuyên biên giới dựa trên blockchain, ngân hàng đã công bố vào ngày 1 tháng 4. Đây là lần đầu tiên HSBC (Trung Quốc) thực hiện một thỏa thuận như vậy với một địa phương doanh nghiệp ở Trung Quốc, báo cáo của China News Service

Lời bình: Anh lớn Trung Quốc đã bắt đầu rục rịch rồi. Dù bên đó cấm tuyệt về tiền mã hóa tuy nhiên về blockchain thì họ vẫn rất mở cửa. Theo tầm nhìn của ad thì tới 2020 sẽ là năm bùng nổ của Blockchain

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.