Giao thức DeFi xToken bị khai thác 24,5 triệu đô la

Giao thức DeFi xToken bị khai thác 24,5 triệu đô la

Giao thức cho biết việc đúc tiền đã bị tạm dừng trên tất cả các hợp đồng trong khi cuộc điều tra diễn ra.

Giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) xToken cho biết họ đã bị một kẻ tấn công khai thác hôm thứ Tư bởi kẻ tấn công đã sử dụng các khoản vay nhanh để lấy đi 24,5 triệu đô la.

Henry Sun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.