Gate.io thông báo sẽ phát hành Blockchain của mình ‘GateChain’

Gate.io thông báo sẽ phát hành Blockchain của mình ‘GateChain’

Trích dẫn tin tức chính thức, gate.io đã ra mắt blockchain công khai của mình, được đặt tên là “GateChain”, tập trung vào lưu trữ an toàn và trao đổi giá trị của các tài sản blockchain.
GT (Mã thông báo GateChain) là tiền tệ cơ bản của chuỗi công khai của GateChain (mặc dù mạng chính chưa trực tuyến), hỗ trợ cơ sở hạ tầng của chuỗi công khai.
GT là nhiên liệu mạng chính của GateChain, trả phí chuyển mạng. GateChain khuyến khích chủ sở hữu GT bảo vệmạng thông qua khai thác Proofe of Stake (PoS). gate.io cũng sẽ áp dụng GT như một phần của hệ sinh thái của mình.
gate.io sẽ trao thưởng 300 triệu GT cho người dùng trong giai đoạn đầu ra mắt POINT

Lời bình: Ngày càng có nhiều sàn ra chain riêng, và sẽ còn có nhiều động thái hơn nữa để thu hút user và tăng giá trị đồng token nền tảng của họ. Trong thị trường bearish như hiện tại thì sàn là những nơi mà mọi người nên để ý.

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.