Elastos hợp tác với F2Pool trong khai thác Bitcoin

Elastos hợp tác với F2Pool trong khai thác Bitcoin

[Elastos hợp tác với F2Pool trong khai thác Bitcoin]

Elastos (ELA) hợp tác với F2Pool trong khai thác Bitcoin với một số khối được sản xuất thành công sau khi hợp tác. Trước đây, Elastos cũng đã hợp tác với BTC.com, BTC.TOP và ViaBTC trong khai thác Bitcoin.
Đội ngũ Elastos tin rằng khi nhiều nhóm khai thác hạng nhất đang tham gia với Elastos để khai thác hợp tác, sản xuất, bảo mật và độ tin cậy của mạng ELA và sự mạnh mẽ của Smartweb sẽ được đảm bảo thông qua sức mạnh tính toán của Bitcoin.

Lời bình: ELA cũng có cộng đồng tại Việt Nam nhưng downtrend thế này nhiều người cũng nản rồi. Thôi thì nếu còn tin dự án thì hold hoặc trích tiền mua thêm không thì để đó 2-3 năm sau nhìn lại thử.

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.