Dora Factory sát nhập PentaLaunch – Nền tảng đấu giá đường cong có thể lập trình

Dora Factory sát nhập PentaLaunch – Nền tảng đấu giá đường cong có thể lập trình

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Dora Factory đang mua lại PentaLaunch (curve.auction), một nền tảng đấu giá đường cong có thể lập trình để bán token. Bằng cách mua lại nền tảng, Dora Factory sẽ có thể cung cấp các công cụ cho các DAO và các dự án của nhà phát triển mã nguồn mở để huy động vốn trên các curve-giá tự xác định.

PentaLaunch lần đầu tiên được hình thành và xây dựng bởi một nhà phát triển cộng đồng DoraHacks tên là Goda Takeshi (@ GodaTakeshi7), người đã đăng ký BSC Grant Round-1. Trong thời gian tài trợ, anh ấy tiếp tục phát triển sản phẩm từ đầu thành một trang web hoạt động đầy đủ.

Trong khi chúng tôi ngạc nhiên về năng lực và sự tận tâm của Goda, chúng tôi nhận thấy rằng dự án có thể có sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ với Dora Factory và DoraHacks. Do đó, chúng tôi đã giới thiệu các dự án khác từ khoản tài trợ cho nhà phát triển và tài trợ phí cho lần kiểm tra bảo mật đầu tiên của nó.

Tuần trước, nhóm xDefi (một đơn vị nhận tài trợ BSC khác) đã tiến hành vòng IDO đầu tiên và duy nhất của mình trên PentaLaunch. 225.000 token XDEX (token quản trị của xDefi) đã được bán hết trong vòng 2 phút, trị giá $83.998. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2021, tất cả những người mua token đã rút token khỏi curve một cách an toàn và chúng tôi thực sự vui mừng khi thấy dự án của nhà phát triển có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Mối quan hệ hợp tác đã được thảo luận trong nhiều tuần. Hôm nay chúng tôi vui mừng thông báo việc mua lại này.

PentaLaunch v1 sẽ giống như hiện tại – một trình tạo đường cong liên kết phi tập trung, không cần cấp phép, cho phép mọi dự án tạo đường cong cho đấu giá các token.

Sau thương vụ mua lại này, ông Takeshi sẽ tham gia cộng đồng nhà phát triển Dora Factory và tiếp tục đóng góp cho cơ sở mã. Nhóm Dora Factory sẽ làm việc với ông Takeshi để cải thiện cơ chế đấu giá, tính bảo mật và khả năng sử dụng của sản phẩm.

Quá trình phát triển PentaLaunch V2 hiện đang trong quá trình phát triển. Trong PentaLaunch V2, sẽ có một số cải tiến về bảo mật, khả năng chống chạy trước, xác minh tính hợp pháp của dự án và tính kinh tế của token.

Henry Sun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.