DataDash, Flood và RealSatoshi để tham gia dHEDGE

DataDash, Flood và RealSatoshi để tham gia dHEDGE

 thứ hai của DHEDGE DAO  của chúng tôi đã nhận được sự quan tâm lớn với gần 100 đơn đăng ký. Chúng tôi đặc biệt vui mừng thông báo rằng những người có ảnh hưởng và giao dịch  ,  và  sẽ tham gia nền tảng dHEDGE với tư cách là người quản lý!

Chúng tôi cũng cảm ơn các thành viên cộng đồng đã giúp đỡ quá trình này:

 – CEO @  – Thành viên @  , đồng sáng lập @  , đối tác sáng lập @  Ventures
Kelvin Tan @ DeFi Capital
Jademont Zheng @  ,  @ Eraser Rongbin Li, Đối tác sáng lập @ 
 @ Klein Blue Capital

Như đã thông báo trước đây, DAO sẽ đầu tư lên đến 500.000 sUSD và thêm 950.000 sUSD đã được cam kết bởi các nhà đầu tư này:


Các nhà hoạch định DHT sẽ có tiếng nói cuối cùng trong quyết định đầu tư của DAO. Các nhà đầu tư có thể nhanh chóng truy  , nơi sẽ có một cuộc bỏ phiếu cho đề xuất đầu tư ở trên.

dHEDGE được hỗ trợ bởi một số tên tuổi lớn nhất trong tiền điện tử, bao gồm Framework Ventures, Three Arrows Capital, BlockTower Capital, DACM, Maple Leaf Capital, Cluster Capital, Lemniscap, LD Capital, IOSG Ventures, NGC Ventures, Bitscale Capital, Divergence Ventures, Genblock Capital, Trusted Volumes, Altonomy, Continue Capital, The LAO, bitfwd (比特 未来) và Loi Luu, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Kyber Network.

Henry Sun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.