Đã xác nhận: Thông tin từ Okex, Blockcloud là IEO đầu tiên của OKEx trên OK Jumpstart!

Đã xác nhận: Thông tin từ Okex, Blockcloud là IEO đầu tiên của OKEx trên OK Jumpstart!

[Đã xác nhận: Thông tin từ Okex, Blockcloud là IEO đầu tiên của OKEx trên OK Jumpstart!]

Trích dẫn tin tức chính thức từ Okex, họ đã xác nhận rằng dự án đầu tiên của OK Jumpstart là Blockcloud. Người dùng sẽ dùng OKB để mua.
Trích dẫn dữ liệu từ OKEx, OKB, đã nhảy lên $2.0913 và vừa trở lại mức $ 1.9949 -> tăng 12,23%. (Nãy bạn nào coi tin trước của ad mua theo là cũng hốt được xí rồi <3 Vẫn còn vào được nhé!

Xem thông tin về OK Jumpstart – nền tảng IEO (Initial Exchange Offering) chính thức của sàn OKEx từ Voz Community tại:
https://vozblockchain.com/okex-ieo-jumpstart

Thảo luận về BlockCloud tại: https://t.me/BigcoinVietnam và https://t.me/vozblockchain

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.