CUDOS Network là gì? Sử dụng Mạng máy tính Toàn cầu mạnh mẽ hơn cùng CUDOS

CUDOS Network là gì? Sử dụng Mạng máy tính Toàn cầu mạnh mẽ hơn cùng CUDOS

CUDOS Network là dự án nằm trong Watch list – “Đang theo dõi” của VinaCrypted. Hãy cùng tìm hiểu xem CUDOS làm về gì nhé.

Mạng Cudos là gì?

CUDOS là một mạng máy tính phi tập trung cung cấp mạng lưới oracle lớp 2 đáng tin cậy cho các blockchain và tài nguyên đám mây có thể mở rộng.

Cudo đã tạo ra doanh thu với người dùng ở hơn 145 quốc gia. Mạng này, bao gồm hàng chục nghìn công cụ tạo khối, game thủ và nhà cung cấp dịch vụ, sẽ trở thành những nhà cung cấp sớm nhất cho người tiêu dùng đám mây trên toàn cầu. Mạng CUDOS liên kết thế giới blockchain với nền tảng Cudo rộng lớn thông qua hợp đồng thông minh được điều chỉnh bởi oracle lớp 2, giảm chi phí và tăng hiệu suất cho DeFi và các trường hợp sử dụng blockchain phổ biến khác.

Tiềm năng thị trường

Kể từ tháng 9 năm 2020, chi phí cho 1GB dung lượng lưu trữ trong Ethereum, blockchain hợp đồng thông minh phổ biến nhất, được tính bằng hàng triệu đô la. Phí giao dịch cơ bản nhất (21.000 gas) có giá khoảng 1,5 đô la và mức trung bình là hơn 3 đô la. Máy tính và băng thông cũng là những thứ đắt tiền hơn so với các giải pháp tập trung, làm cho việc sử dụng thực tế của nó cho các nhiệm vụ này là không khả thi. Trong khi Ethereum 2.0 và các giải pháp lớp 2 khác như những giải pháp được nêu ở trên đang cố gắng giải quyết vấn đề này, thì cũng có các dự án blockchain đang cố gắng cung cấp tính toán phân tán.

iExec và Golem là hai ví dụ tiêu biểu cho các dự án như vậy. Tuy nhiên, họ đã tạo ra một sản phẩm phức tạp và kỹ thuật cao, không hướng đến khách hàng và doanh nghiệp, không thể duy trì lượng công việc cao trong mạng và quan trọng nhất là không thể đảm bảo doanh thu liên tục cho các nhà cung cấp phần cứng của họ. Mặt khác, Cudo đảm bảo doanh thu 24×7 và nhờ vào nghiên cứu thị trường và công nghệ sâu rộng đã đảm bảo quan hệ đối tác để tăng cường hệ sinh thái của mình. Ngoài ra, bằng cách đã tạo ra một nền tảng khai thác chuyên nghiệp, nó đã có hơn 20.000 thiết bị đồng thời tại bất kỳ thời điểm nào từ hơn 140 quốc gia, đảm bảo cơ sở người dùng ban đầu.

CUDOS hoạt động như thế nào?

Các hợp đồng thông minh được viết trong mạng lớp 1 có thể gọi hợp đồng thông minh CUDOS, được triển khai trong cùng mạng lớp 1 đó, để yêu cầu tính toán công việc ngoài chuỗi hoặc để truy cập dữ liệu bên ngoài. Tính toán ngoài chuỗi được thực hiện trong các nút xác thực CUDOS, các nút này cần đặt cọc 2.000.000 CUDOS để đủ điều kiện. Các nút này liên tục lắng nghe các sự kiện trong hợp đồng thông minh CUDOS, để xem khi nào một yêu cầu mới cho công việc tính toán được tạo. Yêu cầu này bao gồm ba thành phần chính:

 • Một định danh mục tiêu
 • Mã nhận dạng băm ứng dụng
 • Bất kỳ đầu vào nào cần thiết cho khối lượng công việc đó.

Định danh mục tiêu đề cập đến một số phần dữ liệu được sử dụng bởi các nút CUDOS để quyết định khi nào chúng cần chạy một công việc. Đây có thể là một tập hợp các băm xác định từng nút riêng lẻ hoặc một số định danh duy nhất mà các nút sử dụng để quyết định xem chúng có cần chạy công việc hay không.

Hàm băm của ứng dụng được sử dụng để quyết định mã nào mà các nút CUDOS cần chạy. Hàm băm đó có thể đề cập đến một ứng dụng hiện có từ thị trường dapp CUDOS hoặc nó có thể trỏ đến địa chỉ bộ nhớ ngoài nơi một số mã do người yêu cầu viết đã được tải lên trước đó. Cuối cùng, yêu cầu đối với hợp đồng CUDOS cũng có thể bao gồm danh sách các đầu vào sẽ được sử dụng bởi mã hoặc ứng dụng sẽ chạy trong các nút. Các đầu vào này có thể được chuyển trực tiếp trong yêu cầu, nếu chúng chỉ là các số hoặc ký tự ngắn, nhưng thường sẽ là các địa chỉ trỏ đến giải pháp lưu trữ bên ngoài nơi dữ liệu đầu vào đã được tải lên trước đó.

Khi một nút đã nghe thấy một sự kiện và quyết định rằng nó sẽ chạy công việc, điều đó sẽ kích hoạt phần thực thi WebAssembly của nó. Lưu ý rằng lắng nghe blockchain đã là một quá trình ngoài chuỗi, vì vậy quá trình này không bị hạn chế bởi các giới hạn của blockchain nữa. Khi quá trình thực thi bắt đầu, nút sẽ tìm nạp các đầu vào đã chuyển và sẽ gửi các yêu cầu API có liên quan đến thị trường và ứng dụng để chạy khối lượng công việc tính toán.

Sau khi kết quả nhận được trong mỗi nút xác thực CUDOS, có thể cần kiểm tra sự đồng thuận để trả về một kết quả duy nhất cho hợp đồng thông minh yêu cầu ban đầu trên blockchain lớp 1. Khi kết quả duy nhất đó (hoặc địa chỉ lưu trữ kết quả) đã được quyết định và gửi đến hợp đồng thông minh CUDOS, hợp đồng thông minh ban đầu có thể tìm nạp nó.

CUDOS compute oracle

CUDOS là cầu nối giữa các blockchain và thế giới bên ngoài, cho phép sử dụng dữ liệu bên ngoài, API và sức mạnh tính toán bổ sung mà không bị giới hạn bởi những khó khăn của blockchain. Cầu nối này là một điều cần thiết tuyệt đối để blockchain đạt được sự chấp nhận hàng loạt, vì hầu hết các blockchain hoàn toàn bị ngắt kết nối với thế giới bên ngoài, khiến cho bất kỳ tương tác nào là không thể.

CUDOS hoạt động như thế nào?

Các hợp đồng thông minh được viết trong mạng lớp 1 có thể gọi hợp đồng thông minh CUDOS, được triển khai trong cùng mạng lớp 1 đó, để yêu cầu tính toán công việc ngoài chuỗi hoặc để truy cập dữ liệu bên ngoài. Tính toán ngoài chuỗi được thực hiện trong các nút xác thực CUDOS, các nút này cần đặt cọc 2.000.000 CUDOS để đủ điều kiện. Các nút này liên tục lắng nghe các sự kiện trong hợp đồng thông minh CUDOS, để xem khi nào một yêu cầu mới cho công việc tính toán được tạo. Yêu cầu này bao gồm ba thành phần chính:

 • Một định danh mục tiêu
 • Mã nhận dạng băm ứng dụng
 • Bất kỳ đầu vào nào cần thiết cho khối lượng công việc đó.

Định danh mục tiêu đề cập đến một số phần dữ liệu được sử dụng bởi các nút CUDOS để quyết định khi nào chúng cần chạy một công việc. Đây có thể là một tập hợp các băm xác định từng nút riêng lẻ hoặc một số định danh duy nhất mà các nút sử dụng để quyết định xem chúng có cần chạy công việc hay không.

Hàm băm của ứng dụng được sử dụng để quyết định mã nào mà các nút CUDOS cần chạy. Hàm băm đó có thể đề cập đến một ứng dụng hiện có từ thị trường dapp CUDOS hoặc nó có thể trỏ đến địa chỉ bộ nhớ ngoài nơi một số mã do người yêu cầu viết đã được tải lên trước đó. Cuối cùng, yêu cầu đối với hợp đồng CUDOS cũng có thể bao gồm danh sách các đầu vào sẽ được sử dụng bởi mã hoặc ứng dụng sẽ chạy trong các nút. Các đầu vào này có thể được chuyển trực tiếp trong yêu cầu, nếu chúng chỉ là các số hoặc ký tự ngắn, nhưng thường sẽ là các địa chỉ trỏ đến giải pháp lưu trữ bên ngoài nơi dữ liệu đầu vào đã được tải lên trước đó.

Khi một nút đã nghe thấy một sự kiện và quyết định rằng nó sẽ chạy công việc, điều đó sẽ kích hoạt phần thực thi WebAssembly của nó. Lưu ý rằng lắng nghe blockchain đã là một quá trình ngoài chuỗi, vì vậy quá trình này không bị hạn chế bởi các giới hạn của blockchain nữa. Khi quá trình thực thi bắt đầu, nút sẽ tìm nạp các đầu vào đã chuyển và sẽ gửi các yêu cầu API có liên quan đến thị trường và ứng dụng để chạy khối lượng công việc tính toán.

Sau khi kết quả nhận được trong mỗi nút xác thực CUDOS, có thể cần kiểm tra sự đồng thuận để trả về một kết quả duy nhất cho hợp đồng thông minh yêu cầu ban đầu trên blockchain lớp 1. Khi kết quả duy nhất đó (hoặc địa chỉ lưu trữ kết quả) đã được quyết định và gửi đến hợp đồng thông minh CUDOS, hợp đồng thông minh ban đầu có thể tìm nạp nó.

CUDOS compute oracle

CUDOS là cầu nối giữa các blockchain và thế giới bên ngoài, cho phép sử dụng dữ liệu bên ngoài, API và sức mạnh tính toán bổ sung mà không bị giới hạn bởi những khó khăn của blockchain. Cầu nối này là một điều cần thiết tuyệt đối để blockchain đạt được sự chấp nhận hàng loạt, vì hầu hết các blockchain hoàn toàn bị ngắt kết nối với thế giới bên ngoài, khiến cho bất kỳ tương tác nào là không thể.

Đội ngũ & Cố vấn Cudos

Đội ngũ trọng yếu

CUDOS team

Cố vấn

CUDOS advisors

Được thành lập vào năm 2017 bởi doanh nhân công nghệ nối tiếp Matt Hawkins, đội ngũ doanh nhân, kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu và chiến lược gia giàu kinh nghiệm của Cudo, cùng với sự tham gia của các cố vấn đẳng cấp thế giới bao gồm Cựu Chủ tịch Sony Playstation, Chris Deering và Giám đốc Blockchain tại AMD, Jörg Roskowetz

Hệ sinh thái Cudos

CUDOS Ecosystem

Hệ sinh thái Cudos bao gồm nhiều đơn vị khác nhau, những cái tên nổi bật có thể kể đến như là quỹ đầu tư Outlier Ventures hay đối tác PlayStation

CUDOS TOKEN

CUDOS Token

CUDOS là token ERC-20, hỗ trợ các yếu tố blockchain trong mạng của chúng tôi. Token CUDOS kết hợp với mạng của chúng tôi cho phép tất cả những người tham gia đặt cược và kiếm phần thưởng cũng như chiết khấu. Cũng như tất cả những điều đó, token CUDOS cũng được sử dụng như một phương tiện chứng nhận và chiết khấu.

Trong mạng CUDOS, các chức năng chính của CUDOS Token là:

 • Stake 2.000.000 CUDOS để trở thành Node xác thực (Validator Node) CUDOS và nhận phần thưởng
 • Ủy quyền token để hỗ trợ các Node khác
 • MoE cung cấp năng lượng cho mạng CUDOS trên chuỗi
 • Stake để được giảm giá

Trong hệ sinh thái Cudo, CUDOS token có thể được sử dụng cho:

 • Stake để nhận chiết khấu phí hoặc chia sẻ doanh thu từ phí
 • Stake để đủ điều kiện nhận việc làm (jobs) và kiếm được doanh thu lớn hơn

Lượng CUDOS Token còn sót lại từ kho bạc sẽ bị đốt cháy. Đốt cháy sẽ được đưa ra để tạo ra hiệu ứng giảm phát, do đó sẽ có lợi cho nền kinh tế CUDOS.

CUDOS token distribution

Nhận định CUDOS

Mạng CUDOS đang giúp blockchain đạt được cấp độ chấp nhận tiếp theo. Mạng Cudo cơ bản đã được phát triển từ năm 2017, hoạt động với hơn 150.000 người dùng đã đăng ký tại hơn 145 quốc gia và khoảng 20.000 nút chạy các chuỗi khối khác nhau và tính toán khối lượng công việc trên mạng Cudo. Hệ điều hành, phần mềm giao diện người dùng, phần mềm quản lý, công cụ thanh toán và tất cả các tính năng có sẵn khác đều có sẵn tại cudominer.com .

Do đó, CUDOS không chỉ có một đội ngũ dày dặn kinh nghiệm với bề dày thành tích đã được chứng minh trong thế giới tiền điện tử, mà còn có quan hệ đối tác toàn cầu với các nhà cung cấp dữ liệu và máy tính. Nhóm Cudo đã làm việc rất chăm chỉ trong những năm qua để có thể đạt được thời điểm này và hiện đã sẵn sàng cung cấp máy tính cho cả blockchain thông qua mạng CUDOS và đám mây truyền thống với Cudo, với tầm nhìn hợp nhất cả hai với nhau khi tất cả các công nghệ đã sẵn sàng trên toàn cầu.

Liên hệ dự án

Whitepaper: https://www.cudos.org/whitepaper

Technical paper: https://www.cudos.org/technicalpaper

CUDOS website: https://www.cudos.org

Cudo Ventures website: https://www.cudoventures.com

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết mang tính cung cấp tin tức, kiến thức và chia sẻ nhận định cá nhân của đội ngũ VinaCrypted. Mọi thông tin cung cấp trong bài viết và trên trang cryptovn.io chỉ mang tính chất tham khảo, không nên được xem là lời khuyên đầu tư. Đội ngũ VinaCrypted và đội ngũ thực hiện website cryptovn.io không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lãi & lỗ của bất kỳ ai.

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.