Công suất mạng Lightning Network vượt hơn 1k BTC

Công suất mạng Lightning Network vượt hơn 1k BTC

[Công suất mạng Lightning Network vượt hơn 1k BTC]

Trích dẫn dữ liệu từ 1ml.com, số lượng Bitcoin (BTC) được duy trì lưu hành qua Mạng Lightning Network theo báo cáo là 1.059,37, đánh dấu một mốc quan trọng. Quy ra giá trị tiền pháp định, công suất đó tương đương $ 4,341,538,27 ở mức giá hiện tại.
Hiện có 7.738 node và 39.104 channel hỗ trợ giải pháp mở rộng Bitcoin này và đang hứa hẹn ngày càng tăng.

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: @VinaCrypted
Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: 

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.