Compound Finance là gì? Giới thiệu căn bản về Compound Finance

Compound Finance là gì? Giới thiệu căn bản về Compound Finance

Compound là gì? cDAI là gì? Tại sao lại kiếm được lợi nhuận từ chúng?

Compound là một hợp đồng thông minh cho phép người dùng vay và cho vay token. Tương tự như hoạt động ngân hàng, Compound dùng tiền của bạn cho người vay vay và kiếm lãi theo thời gian. Nhưng điểm khác biệt với ngân hàng ở chỗ, tiền lãi của bạn bắt đầu gộp từ lúc bạn gửi vào hợp đồng thông minh Compound. Và vì nó là một hợp đồng thông minh, tỷ lệ bạn kiếm được cao hơn các ngân hàng truyền thống bởi vì không có người trung gian.

Tương tự như MakerDAO, các khoản vay được bảo đảm thông qua tài sản thế chấp cao hơn giá trị người vay có thể vay. Người vay gửi token vào Compound để tăng “sức mạnh vay mượn” (borrowing power) của họ (Hiểu đơn giản là bạn có nhiều tài sản thế chấp thì trong mắt Compound bạn uy tín hơn và có thể được vay nhiều hơn thôi). Nếu người vay có sức mạnh vay mượn giảm xuống dưới 0, tài sản thế chấp của họ được bán để trả nợ (Là lúc bị thanh lý tài sản thế chấp đó). Lãi suất cho các khoản vay thì khác nhau theo mỗi tài sản và thay đổi dựa trên nhu cầu đối với tài sản đó.

Mặt khác, những người cho vay kiếm được tiền lãi thụ động đa dạng cho việc cung cấp token cho thị trường vay mượn tiền điện tử của Compound. Stablecoin như DAI được cho là tài sản phổ biến nhất để vay và kiếm được tỷ lệ hoàn vốn khá cao (Theo ghi nhận thì Annual Percentage Rate – APR), tức tỉ suất lợi nhuận năm ở mức khoảng 5 – 20%/năm) cho người cho vay. Khi bạn gửi DAI, bạn được trả lại token cDAI để thể hiện khoản tiền gửi của bạn và tiền lãi mà nó tích lũy. Điều này tương cho với mọi token hoặc tài sản khác được gửi vào Compound và các token này được gọi là cTokens. (Thì compound nên thêm chữ c thêm vô thôi :)))

Tỷ giá trao đổi ban đầu bắt đầu ở mức 50 cDAI cho mỗi 1 DAI và khi lãi tăng tích lũy trên thị trường, mỗi cDAI sẽ có giá trị nhiều DAI hơn. Cơ chế là khi lãi của bạn tích lũy, bạn sẽ cần ít cTokens hơn để đổi DAI ban đầu của bạn. Nói cách khác, tỷ giá hối đoái giữa Dai và cDai tăng tỷ lệ thuận với lãi suất.

Vì vậy, chỉ bằng cách sở hữu và nắm giữ các cDAI token, bạn sẽ kiếm được thu nhập thụ động trong tài chính phi tập trung từ Compound Finance.

Có những rủi ro liên quan nào?
Xem phần Rủi ro và Cân nhắc bên dưới.

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.