Coinbase vô tình lưu lại mật khẩu chưa mã hóa của 3.420 khách hàng

Coinbase vô tình lưu lại mật khẩu chưa mã hóa của 3.420 khách hàng

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã email 3.420 khách hàng để tiết lộ một sự cố đăng ký. Một số chi tiết đăng ký đã vô tình bị lưu dưới dạng văn bản trong máy chủ nội bộ của sàn. Hiện sàn đang yêu cầu người dùng thay đổi mật khẩu.

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã email 3.420 khách hàng để tiết lộ một sự cố đăng ký.

Coinbase thông báo chính thức trên bài đăng vào ngày 16/08. Theo thông cáo này, sàn đã tìm ra giải quyết nguyên nhân gốc của bug và nền tảng này đảm bảo các dữ liệu bị lưu không bị khai thác sai mục đích.

Ngoài ra, thông cáo cũng ghi rõ 3.420 cá nhân sau đó đã nộp đơn đăng ký mới, và họ vẫn dùng mật khẩu cũ. Coinbase xác định được là nhờ vào các hash mật khẩu trùng khớp với các mật khẩu được dùng trước đó.

Đại diện công ty cũng trấn an người dùng là không dữ liệu nào được ghi lại trong hệ thống đăng nhập đã bị tiếp cận và đã liên lạc với những người bị ảnh hưởng.

Cũng theo thông cáo, Coinbase sử dụng Amazon Work Station cho lưu trữ nội bộ và có chia sẻ dữ liệu với một số dịch vụ phân tích. Những dịch vụ như trên, cũng như là AWS đều đã được kiểm toán và việc tiếp cận nguồn thông tin là điều khó xảy ra.

Coinbase mở rộng chi nhánh lưu ký

Coinbase đã mở rộng chi nhánh lưu ký của mình, CoinbaseCustody bằng cách sát nhập công ty dịch vụ ví tiền điện tử Xapo. Thương vụ mua lại giúp tài sản được đăng ký dịch vụ lưu ký tại Coinbase Custody tăng lên tới 7 tỷ đô. Theo thông cáo thì công ty con này hiện là công ty có khối lượng tài sản lưu ký lớn nhất thế giới, với 120 khách hàng mở rộng ở 14 quốc gia lãnh thổ.

Theo Cointelegraph

——————————————————————————————

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.