Cơ quan hoạch định kinh tế của Trung Quốc “gắn nhãn” Khai thác Bitcoin là một ngành công nghiệp ‘không được mong muốn’

Cơ quan hoạch định kinh tế của Trung Quốc “gắn nhãn” Khai thác Bitcoin là một ngành công nghiệp ‘không được mong muốn’

[Cơ quan hoạch định kinh tế của Trung Quốc “gắn nhãn” Khai thác Bitcoin là một ngành công nghiệp ‘không được mong muốn’]

Một cơ quan chính phủ trung ương Trung Quốc phụ trách xây dựng các chính sách kinh tế vĩ mô đang gắn nhãn khai thác Bitcoin là một ngành công nghiệp “không mong muốn” trong một đề xuất dự thảo, khuyến nghị chính quyền địa phương loại bỏ lĩnh vực này ở nước này. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu hướng dẫn sửa đổi, trước khi có kết luận cuối cùng về việc chính thức phân loại khai thác Bitcoin như trên.

Lời bình: Mấy anh tung của lại muốn fud gom thêm BTC chứ chả có gì cả 🙂

Theo Tiểu Tiểu – phóng viên thường trú tại Tiểu Tung Của.

Theo dõi tin nóng hằng ngày về crypto dành cho người Việt tại: https://t.me/vinacrypted

Thảo luận cùng cộng đồng VinaCrypted tại: https://t.me/VinaCryptedCommunity

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.