Chiến dịch BHEX x QTUM ™

Chiến dịch BHEX x QTUM ™

BHEX đã mở một chiến dịch hợp tác QTUM với phần thưởng hàng ngày được bảo đảm hàng năm được bảo đảm 68% với thời gian khóa 15 ngày

7 ngày Ưu đãi có giới hạn: 12 giờ tối, 28 tháng 6 năm 2019 – 12 giờ tối, ngày 5 tháng 7 năm 2019
————————————————– —————

Bước 1: Gửi tiền / Mua QTUM đến / trên BHEX
(http://www.bhex.com/)

Bước 2: Đặt hàng số lượng QTUM bạn muốn tham gia

Bước 3: Thư giãn và nhận phần thưởng QTUM hàng ngày trong tài khoản của bạn

Bước 4: Tài sản tham gia sẽ được tự động ghi có vào tài khoản của bạn sau 15 ngày bị khóa
————————————————– —————

Ví dụ: Đặt hàng 100 QTUM, với 68% TRẢ LẠI HÀNG NĂM
Phần thưởng hàng ngày: 0.1863 QTUM
Tổng phần thưởng: 0.1863 x 15 = 2.795 QTUM

 

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.