[Hướng dẫn IEO] Cập nhật chương trình chào bán token Matic Network (MATIC) & Nhận vé số

[Hướng dẫn IEO] Cập nhật chương trình chào bán token Matic Network (MATIC) & Nhận vé số

Image may contain: night

Chương trình nhận vé số cho chương trình chào bán Matic Network (MATIC) token sẽ diễn ra lúc 15:00 ngày 24/04/2019. Người dùng có thể kiểm tra điều kiện tham gia và số lượng vé nhận được dựa trên số BNB nắm giữ trong vòng 20 ngày tại đây. Tỷ giá BNB mua token MATIC cũng được ấn định như thông tin dưới đây.

Thông tin chi tiết:

  • 1 MATIC = 0.000119 BNB / 0.00263 USD (với giá BNB 22.0200 USD)
  • Người dùng sẽ có 24 giờ để nhận lấy vé bắt đầu từ 15:00 ngày 24/04/2019 đến 15:00 ngày 24/04/2019
  • Chương trình quay số may mắn sẽ bắt đầu 15:00 ngày 25/04/2019 và sẽ diễn ra trong vòng 6 giờ.
  • Binance sẽ thông báo kết quả quay số vào lúc 21:00 �ngày 25/04/2019. Người dùng sẽ có 24 giờ để nạp BNB vào tài khoản của mình với số BNB tương đương vé thắng cuộc. Số BNB tương ứng sẽ được trừ khỏi những tài khoản của người may mắn thắng cuộc vào lúc 21:00 ngày 26/04/2019.

Chú ý : Việc sao lưu số dư tài khoản BNB đã hoàn tất vào lúc 7:00 ngày 24/04/2019, cùng lúc với việc ký Thoả thuận mua Token được đóng lại như thông báo trước đây.

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.