Bitmore để có thêm phần thưởng! Chia sẻ 200.000BHT & Đảm bảo 5% p.a. Trở về

Bitmore để có thêm phần thưởng! Chia sẻ 200.000BHT & Đảm bảo 5% p.a. Trở về

Tất cả người dùng BHEX đã tham gia được yêu cầu:

  • Đăng ký qua Google Form này
  • Tham gia một trong những Super Guild được chỉ định
  • Liên kết số điện thoại vào tài khoản BHEX của bạn.

Super Guild được chỉ định:

Quốc gia Tên Guild Liên kết mời Mã mời
🌍Quốc tế

F2Pool鱼池

https://www.bhex.com/j/WJ4EE

eq359F

🌍Quốc tế Global Guild https://www.bhex.com/j/WJnhh BCQR3V
🇻🇳Vietnam BHEXVietnam https://www.bhex.com/j/WVL66 gNA35f

🇻🇳Vietnam

VozBlockChain Viet Nam https://www.bhex.com/j/WJn00 X3RE4J

Phần thưởng mặc định của tài khoản Bitmore:

Người dùng sẽ nhận được phần thưởng BTC / USDT hàng ngày với 5% p.a. đảm bảo hoàn trả nếu gửi BTC / USDT vào tài khoản Bitmore. Phần thưởng sẽ ghi có vào tài khoản ví của bạn 24 giờ sau khi bạn gửi tiền.

Bounty Airdrop BHT cho Tài khoản Bitmore :

  • Đối với bất kỳ lời mời mới nào để đăng ký tài khoản BHEX bằng số điện thoại, cả người mời và người được mời sẽ nhận được 100BHT airface nếu người mời gửi tối thiểu 100 USDT (hoặc BTC tương đương) cho Bitmore account.
  • Khoản tiền gửi 100 USDT (hoặc BTC tương đương) đầu tiên. Giới hạn cho lượt phát sóng của người được mời trong thời gian chiến dịch là 1000BHT mỗi lần và KHÔNG CÓ GIỚI HẠN cho lượt phát hành của người mời.
  • Chỉ có 500 người được mời đầu tiên (và người mời của họ) đủ điều kiện nhận phần thưởng đó và đó là trên cơ sở dịch vụ đầu tiên đến trước.

Ví dụ1: Alex là người dùng BHEX và đã được đăng ký bằng số điện thoại, anh ta sử dụng mã thư mời / liên kết của mình để mời Bob đăng ký tài khoản BHEX. Bob đã đăng ký tài khoản BHEX bằng số điện thoại và mã thư mời Alex. Bob đã chuyển 1000 USDT từ ví của mình sang tài khoản BHEX và đặt hàng 1000 USDT trong tài khoản Bitmore và giữ trong 15 ngày.

Alex sẽ nhận được phần thưởng 100BHT. Bob sẽ nhận được 145 (100 + 5 X 9 đầu tiên còn lại 900) phần thưởng BHT và phần thưởng Bitmore hàng ngày là 0.1367USDT trong tài khoản ví của anh ấy (tổng số tiền thưởng trong 15 ngày là 2.0547USDT

  • Đối với người dùng BHEX hiện tại, bạn sẽ nhận được 10BHT cho mỗi 100 USDT (hoặc BTC tương đương) được gửi vào tài khoản Bitmore của bạn (phần thưởng được giới hạn ở 1000BHT)

Ví dụ2: Alex là người dùng BHEX và đã được đăng ký bằng số điện thoại, anh ta đã gửi 2000 USDT vào tài khoản Bitmore của mình và giữ trong 15 ngày. Anh ta sẽ nhận được phần thưởng Bounty là 200BHT và phần thưởng Bitmore hàng ngày là 0,2739USDT (tổng số phần thưởng trong 15 ngày là 4.109USDT)

Quy tắc chiến dịch:

  1. Người tham gia được yêu cầu đăng ký Chiến dịch Bitmoreliên kết số điện thoại với tài khoản BHEX (những người khai thác đã đăng ký tự động đủ điều kiện cho Chiến dịch Bitmore, không cần đăng ký thêm)
  2. BHEX sẽ chụp nhanh hàng ngày vào lúc 12:30 tối (UTC + 8) trong Tài khoản Bitmore trong thời gian chiến dịch. Người dùng giữ khoản tiền gửi trong tài khoản Bitmore trong 15 ngày liên tiếp sẽ đủ điều kiện nhận được BHT airdrop.
  3. Bất kỳ đổi thưởng nào từ tài khoản Bitmore sang tài khoản ví / địa chỉ khác sẽ bị loại khỏi phần thưởng airdrop nhưng vẫn sẽ nhận được phần thưởng Bitmore với 5% p.a. đảm bảo hoàn trả.

Ví dụ3: Alex là người dùng BHEX và đã được đăng ký với số điện thoại, anh ta đã đặt hàng 2000USDT cho tài khoản Bitmore. Anh ta giữ tài sản trong 5 ngày và đổi vào tài khoản ví của mình. Alex sẽ KHÔNG nhận được tiền thưởng 200BHT nhưng anh ta sẽ nhận được phần thưởng hàng ngày của Bitmore là 0,2739USDT (tổng số tiền thưởng là 5 ngày là 1,3698USDT)

* BHEX bảo lưu quyền giải thích cuối cùng của chiến dịch này.

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.