Binance Smart Chain trên Frontier

Binance Smart Chain trên Frontier

Frontier chia sẻ rằng họ hiện đã thêm hỗ trợ đầy đủ cho Binance Smart Chain trong ứng dụng của mình. Điều này bao gồm việc tạo ví BSC, nhập ví, theo dõi địa chỉ BSC, gửi và nhận token BEP20 của Binance Smart Chain và theo dõi lịch sử giao dịch.

Hiện tại, việc hỗ trợ Binance Smart Chain đang hoạt động trên Android. Hỗ trợ trên iOS sắp ra mắt.

  1. Tạo Ví Binance Smart Chain (BSC)
    1.0 – Tạo mới Binance Smart Chain Wallet
    1.1 – Nhập Binance Smart Chain sang Frontier

Tạo Ví Binance Smart Wallet (BSC) mới

Bước – 1 Tải xuống Frontier
Frontier tương thích với các thiết bị Android và có thể tải xuống từ Cửa hàng Play.

Android – Cửa hàng Play

Bước – 2 Launch App và Tạo chuỗi Binance thông minh (BSC) Wallet

Launch App và Click vào Tiến hành sẽ đưa bạn đến trang tạo Wallet và sau đó Click vào Create ví Multi-xu và Thiết lập Frontier Pin của bạn

Khởi chạy Frontier -> Tiến hành -> Tạo ví nhiều xu -> Thiết lập Frontier Pin

⚠️ LƯU Ý: Không có cách nào để khôi phục lại mã PIN nếu bạn bị mất, Frontier không lưu trữ bất kỳ thông tin người dùng nào.

Bước – 3 Sao lưu 12 cụm từ Hạt giống của bạn
Sau khi thiết lập Ghim biên giới, hãy sao lưu 12 Cụm từ Hạt giống từ

⚠️ LƯU Ý: Frontier không bao giờ lưu trữ Cụm từ hạt giống (Seed Phrase) và thông tin người dùng, kể cả khi mất cụm từ hạt giống. Frontier sẽ không thể khôi phục ví. Frontier luôn khuyến nghị người dùng lưu trữ các cụm từ Seed của họ một cách an toàn và bảo mật ở nơi mà chỉ họ mới có thể truy cập.

Bây giờ Frontier đã tạo thành công Ví đa chuỗi.

Bước – 4 Truy cập Binance Smart Chain(BSC) W allet

Để truy cập Ví Binance Smart Chain của bạn. Điều hướng đến Menu -> Thay đổi Wallet -> Chọn ” Binance Smart chain ” -> Chọn làm chính

1.1 Nhập Ví Binance Smart Chain ( BSC )
Nếu bạn đã có Ví Binance Smart Chain, bạn có thể nhập Ví Frontier theo các bước sau.

Nhấp vào Nhập Ví -> Chọn Binance Smart Chain hoặc Ví Multicoin nếu bạn muốn nhập ví đa cộng tuyến -> Nhập Cụm từ / Kho khóa / Khóa riêng của bạn -> Nhấp vào Tạo mã pin

Bạn đã nhập thành công Ví thông minh Binance của mình vào Frontier

Nạp ví Binance Smart Chain bằng BNB

Sau khi tạo thành công Ví Binance Smart Chain, Hãy nạp vào Ví bằng một số token BSC BNB và BEP 20.

Nhấp vào Nhận -> Sao chép địa chỉ hoặc Quét mã QR -> GửiBNB vào Ví Binance Smart Chain của bạn.

Giờ đây, bạn có thể Gửi, Nhận và Lưu trữ BNB và BEP20 một cách an toàn trong Frontier. Chìa khóa tiền điện tử của bạn!

 

Website | Telegram Community | Twitter | iOS | Android | Telegram Announcement Channel

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.