Binance ra mắt chương trình Airdrop token JEX cho tất cả những người nắm giữ BNB

Binance ra mắt chương trình Airdrop token JEX cho tất cả những người nắm giữ BNB

Binance ra mắt chương trình Airdrop token JEX cho tất cả những người nắm giữ BNB

Binance đã hoàn tất việc mua lại JEX, một nền tảng giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ giao dịch giao ngay (spot trading) và giao dịch phái sinh. JEX đã đổi tên thành Binance JEX và sẽ hoạt động như một đội ngũ độc lập trong hệ sinh thái Binance.

Dưới đây tóm tắt cách xử lý token JEX và lợi nhuận trong tương lai do Binance JEX tạo ra:

Các token JEX trước tiên sẽ di chuyển từ token tiêu chuẩn ERC20 sang token tiêu chuẩn BEP2 trên blockchain Binance. Binance JEX sẽ hỗ trợ tất cả người dùng hoàn thành việc hoán đổi này. Sau khi hoán đổi hoàn tất, JEX sẽ nộp đơn đăng ký niêm yết trên Binance DEX.

BNB sẽ có các lợi ích tương tự như token JEX trên nền tảng Binance JEX, bao gồm cả việc được sử dụng để giảm giá phí và cung cấp đủ điều kiện cho những người thử nghiệm sản phẩm tương lai sớm, bên cạnh các chiết khấu liên quan khác.

Binance trước tiên sẽ phân phối tất cả 200.000.000 token của đội ngũ JEX đã mở khóa cho tất cả chủ sở hữu BNB trên Binance.com. Binance sẽ ghi lại số dư BNB thấp nhất của tất cả người dùng mỗi ngày trong khoảng thời gian từ 2019/09/06 0:00 AM (UTC) đến 2019/10/06 0:00 AM (UTC) và tính tổng tỷ lệ nắm giữ BNB cho mỗi người dùng vào cuối của tổng thời gian nắm giữ (công thức chi tiết dưới đây). Người dùng sẽ cần phải giữ ít nhất 10 BNB mọi lúc mỗi ngày trong suốt thời gian nắm giữ để đủ điều kiện tham gia chương trình airdrop này.

Bắt đầu từ 2019/10/06, Binance JEX sẽ tiến hành airdrop hàng tháng các token JEX cho chủ sở hữu BNB tương đương với 30% lợi nhuận do Binance JEX tạo ra trong mỗi tháng tương ứng. Việc phân phối airdrop này sẽ được tính bằng cách ghi số dư BNB thấp nhất trong tất cả các tài khoản người dùng mỗi ngày từ 0:00 AM (UTC) vào ngày 6 của tháng đến 0:00 AM (UTC) vào ngày thứ 6 của ngày tiếp theo tháng và tính tổng tỷ lệ nắm giữ BNB cho mỗi người dùng vào cuối mỗi tháng (công thức chi tiết bên dưới). Người dùng cũng cần phải giữ ít nhất 10 BNB mọi lúc mỗi ngày để đủ điều kiện tham gia chương trình airdrop này. Airdrop hàng tháng này ban đầu sẽ chạy trong một năm và có thể được điều chỉnh trong năm thứ hai dựa trên các điều kiện trong tương lai.

Công thức phân phối chi tiết

JEX được nhận bởi mỗi người dùng = Tổng số token JEX được phân phối * Tỷ lệ nắm giữ BNB của người dùng.

Tỷ lệ nắm giữ BNB của người dùng = Số lượng BNB nắm giữ thấp nhất của người dùng mỗi ngày / Tổng số tất cả số tiền nắm giữ BNB thấp nhất của người dùng mỗi ngày.

Xin lưu ý

Mỗi người dùng có số dư BNB thấp nhất mỗi ngày bao gồm BNB trong tài khoản giao dịch giao ngay, tài khoản phụ, tài khoản cho vay Binance, nhưng KHÔNG bao gồm BNB trong tài khoản ký quỹ.

Số dư BNB dưới 10 BNB (bao gồm cả trong những lệnh giao dịch) sẽ không được đưa vào tính toán nắm giữ BNB hàng ngày.

Nắm giữ BNB được tính toán hàng ngày với JEX được phân phối hàng tháng. Phân phối sẽ được hoàn thành trong vòng 2 tuần của mỗi giai đoạn nắm giữ.

adminVinaCrypted

Please contact @Ramonryu on Telegram for collaboration. Vui lòng liên hệ Telegram @Ramonryu để hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.