📣 Phiên thứ 19 của M-Day – REVV sẽ ra mắt

📣 Phiên thứ 19 của M-Day – REVV sẽ ra mắt

📣 Phiên thứ 19 của M-Day – REVV sẽ ra mắt

✨Giá bán: 0.16 USDT

✨Số lượng bán: 417,000 REVV

📌 Tham gia rút thăm: https://www.mxc.com/mDay/main

✅Đặt một điều kiện dưới đây để tham gia:

1️⃣Hold USDT (tối thiểu 5.000) khi yêu cầu vé.

2️⃣ Tham gia giao dịch các cặp chính (Spot, Margin và ETF) với khối lượng giao dịch tối thiểu 10000 USDT trên MXC trong thời gian từ 17:00 ngày 8 tháng 3 đến 16:00 ngày 10 tháng 3

❤️Thêm vé

Hold tối thiểu 10000 MX trong 24H có thể nhận thêm vé

❤️ Người dùng chưa có vé trúng thưởng nào chia sẻ giải thưởng tham gia tương ứng với số vé không trúng

⏰ Thời gian

🔺 Nhận vé: 08:00 – 16:00, ngày 10 tháng 3

🔺Kết quả vé trúng được công bố lúc 18:00, ngày 10 tháng 3

🔺Trao đổi được thực hiện lúc 18:30, ngày 10 tháng 3

🔺Thời gian giao dịch: 19:00, ngày 10 tháng 3

🔺 Gửi & Rút tiền: 17:00, ngày 12 tháng 3

‼️ USDT của người dùng sẽ bị đóng băng sau khi lấy vé, cho đến khi cuộc quay số kết thúc.

▶️ Chi tiết: https://support.mxc-exchange.com/hc/en-001/articles/36005802917

VinaCrypted

Business Contact: https://t.me/Ramonryu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.